Lesung von Pavla Horáková
České centrum ve Vídni
České centrum ve Vídni
Rádio Dráťák Magazín

„Kača of Kozojídky“ | Spisovatelka Horáková propojuje Vídeň s Moravským Slováckem

Usměvavá a energická Pavla Horáková využila možnosti literární rezidence od Q21 a strávila dva měsíce ve Vídni, kde sbírala podklady pro svůj nový román, ve kterém bude sledovat životní příběh vlastní prababičky. Ta většinu života strávila na Moravském Slovácku, ale hojně navštěvovala i Vídeň.

Rádio Dráťák Magazín
16.3.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Lesung von Pavla Horáková
České centrum ve Vídni

Svoji plánovanou knihu spisovatelka poodkryla na čtení v Českém centru ve Vídni, kam koncem února vyrazila i redakce magazínu Dráťák. Pavla Horáková je spisovatelka, rozhlasová redaktorka a publicistka, překládá také z angličtiny a srbštiny. Její poslední román z roku 2018 Teorie podivnosti vyhrál Magnesiu literu za beletrii – nejvyšší české literární ocenění.

Příběh nově vznikající knihy se točí kolem rodinných stop a rodinné historie. Ale nejenom to. Současná hrdinka se vydá do Vídně, Brna a na Moravu a bude dnešníma očima reflektovat život a možnosti ženy z venkova před 100 lety. Vdát se, jít sloužit nebo odejít do kláštera. Tři možnosti volby, tři možné životy, tři předem dané scénáře. Omezená možnost vzdělání a ekonomické samostatnosti svazovala život Kateřiny Benetíkové z Moravského Slovácka, která sepsala na sklonku života své paměti do 350 stran. Paměti popisují život na vesnici, folklór, tradice a legendy. Podstatnou částí těchto pamětí jsou ale i vazby s Rakouskem.

Lesung von Pavla Horáková
České centrum ve Vídni

Jak říká spisovatelka Pavla Horáková, vazba mezi Rakouskem a Moravou byla a je velmi silná. Mnohdy zůstávala pro obyvatele Moravského Slovácka kulturním centrem Vídeň, jak tomu bylo za Rakouska-Uherska, i když už byli součástí nového československého státu. Oficiální definiční rámec vazeb mezi Rakouskem a Moravou se za posledních 100 let měnil několikrát. V srdcích a rodinných zvyklostech se ale změny tak rychle neprojevují – citová vazba s Rakouskem zůstala v podobě jakési nostalgie po monarchii, katolictví a katolických poutních místech, jak zmínila na čtení v Českém centru ve Vídni spisovatelka Pavla Horáková.

Velké dějiny a na jejich projekci malá intimní dramata. Tak nějak si svůj nový román představuje spisovatelka Horáková. „Měla jsem pocit, že ty memoáry mé prababičky chci dostat z půdy do veřejného prostoru,“ vysvětluje „ženská spisovatelka“ svoji motivaci přetvořit historický text, psaný částečně nářečím do současného jazyka „přežvýkatelného“ a hlavně srozumitelného pro dnešní generace. Vychází totiž z premisy, že když někdo takový kompaktní text sepíše, tak chce, aby jeho dílo bylo čteno.

Lesung von Pavla Horáková
České centrum ve Vídni

Pavla Horáková se už dříve věnovala zpracování dobových pamětí a dokumentů. Pro Český rozhlas Vltava připravovala cyklus Polní pošta věnovaný českým vojákům v první světové válce, z něhož posléze vznikla kniha „Přišel befel od císaře pána“ a na ni volně navazující „Zum Befehl, pane lajtnant“ (vydalo Argo v roce 2018), na kterých spolupracovala s Jiřím Kamenem.

Rozhovor se spisovatelkou Pavlou Horákovou, který připravila Tereza Chaloupková, si můžete poslechnout v dnešním vydání magazínu Dráťák. Začínáme ve 21:10 na Radiu Burgenland. Dnešním vydáním ve stínu koronavirové krize vás provede Pavla Rašnerová.