Zuzana Brejchová Kontaktforum
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Zuzana Brejchová | „Bez spolků menšina nepřežije“

„Je potřeba tu udržet spolky, protože bez nich menšina nepřežije. Češi tady budou samozřejmě i nadále, budou sem jezdit na práci a my budeme přežívat, naše děti budou dožívat, ale nebude to už ten menšinový život, který tady byl a který se teď zase zaktivoval, a na to jsou bohužel potřeba právě peníze, a proto se zase vracím k tomu, že je potřeba zvýšit Volksgruppenförderung, aby tyto spolky neživořily dál tak, jak živoří,“ zdůrazňuje Zuzana Brejchová, předsedkyně Česko-slovensko-rakouského Konktakt-Fóra.

Rádio Dráťák Magazín

10.2.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Rakousko může být právem hrdé na svou již tradiční rozmanitost jazyků a kultur, avšak politika národnostních skupin i nadále stagnuje. V minulosti autochtonní menšiny apelovaly na svou vládu nespočetkrát, ale na jakoukoliv odpověď čekávaly marně, a to až do letoška, kdy se jejich požadavky promítly v novém vládním programu.

Zuzana Brejchová Kontaktforum
orf | pavla rašnerová
Zuzana Brejchová | předsedkyně Česko-slovensko-rakouského Konktakt-Fóra

Dnešní host Rádia Dráťák – Zuzana Brejchová, předsedkyně Česko-slovensko-rakouského Konktakt-Fóra, se k jednotlivým bodům, tykajícím se menšin, vyjádřila a analyzovala je. Otázky jí pokládala Pavla Rašnerová.

Spolek Česko-slovensko-rakouské Konktakt-Fórum přiváží do Vídně čtyřikrát do roka kvalitní divadelní představení z Prahy s jedinečnými umělci.

Publikum vždy plného divadelního sálu školy Školského spolku Komenský na Sebastianplatzu tvoří divačky a diváci napříč celou českou menšinou.

Nedostatečné financování spolků ze strany vlády

Česko-slovensko-rakouské Kontakt-Fórum jako i mnohé další české a slovenské spolky ve Vídni pracuje se značně nízkou částkou k udržení místního českého a slovenského živlu.

Jak Brejchová zmiňuje: „V poslední době se zaktivovaly spolky jako například Lumír či Akademický spolek, které byly u dohasínání, a bohužel kvůli ze strany vlády nedostatečnému financování české menšiny není možné tyto spolky dostatečně podporovat.“ Podle slov Zuzany Brejchové by se jednalo „o vyrovnání velké nespravedlnosti.“ Za uplynulou dobu totiž nedošlo k jediné valorizaci. Menšiny tak s omezeným rozpočtem dennodenně bojují.

Zuzana Brejchová a češství ve Vídni

Zuzana Brejchova Marta Kubisova Kontaktforum
Facebook Kontaktforum
Kontakt-Fórum s Martou Kubišovou

Důležitým bodem k zachování jazyků národnostních menšin je také udržení si svých médií; v lepším případě jejich rozšíření. Tento požadavek teď má v programu lidovců a Zelených své zásadní místo.

Modernizace zastoupení národnostních skupin

V neposlední řadě má také dojít k ověření modernizace zastoupení národnostních skupin, jinými slovy poradních sborů národnostních skupin. V tomto bodě plánuje vláda vytvoření pracovní skupiny ve spolupráci se zástupci z menšin. „Myslím si, že by bylo dobré změnit také dohled kancléřství, abychom byli volnější a abychom také měli nějakou pravomoc. Samozřejmě nemůžeme dělat zákony, ale abychom zákony mohli navrhovat nebo aby to bylo bráno vážně,“ říká Brejchová.

Zuzana Brejchová Kontaktforum
orf | pavla rašnerová

Bez svých spolků nemůže česká menšina přežít

Zuzana Brejchová je názoru, že pokud se spolky nepodaří udržet, nemůže česká menšina přežít. Jak říká, Češi tu budou samozřejmě i nadále, ale menšina bude jen přežívat a její děti dožívat. Nebude to už ten menšinový život, který tady byl a který znovu kvete.

K plánovaným vládním změnám, týkajícím se národnostních skupin, se vyjádřil také Vladimír Mlynár, předseda Poradního sboru národnostních skupin pro Slováky.

20.1.2020 | Rádio Dia:tón | Vladimír Mlynár o novej vláde

A zde jsme zase na začátku, a sice u nedostatečné finanční podpory menšin Rakouska, z čehož jasně vyplývá, jak moc se jejich existence ocitá na tenkém ledu a jak moc se kulturní rozmanitost Rakouska dostala v posledních letech do nebezpečí. Velká část podpory, která náleží české menšině, jde na provoz škol Komenského. „Kdyby Rakousko konečně převzalo odpovědnost za školu, tak bychom měli mnohem víc peněz i bez toho zvýšení, protože by zbylo víc peněz na práci spolků a to by se velmi pozitivně podepsalo na rozvoji spolků a na možnosti, co vše by se dalo dělat,“ vysvětluje Zuzana Brejchová z Kontakt-Fóra.

Zuzana Brejchová Kontaktforum
orf | pavla rašnerová

Budoucnost autochtonních menšin Rakouska na tenkém ledu

Brejchová dále hovoří o tom, co vše by Rakousko mohlo ztratit, pokud se za své menšiny náležitě nepostaví: „Rakousko by samozřejmě přišlo o spoustu mladých lidí, kteří opouštějí gymnázium Komenského s výbornou znalostí češtiny, slovenštiny a dalších jazyků a jsou to samozřejmě velmi žádaní lidé na trhu práce. Z druhé strany každý jazyk, každá kultura je obohacení.“

Zuzana Brejchová Kontaktforum
orf | pavla rašnerová
Filmařka Zuzana Brejchová

Zviditelnění menšin v ORF

Kromě televizního vysílání magazínů „České Ozvěny a Slovenské Ozveny“ a „Heimat fremde Heimat“ se menšiny v rakouské veřejnoprávní televizi ORF neobjevují. Zuzana Brejchová sama jako filmařka by uvítala například na ORF III filmy v mateřském jazyce národnostních menšin s titulky.

Zuzana Brejchová Kontaktforum
orf | pavla rašnerová

„Jsem ráda, že česká a slovenská menšina se tady nerozdělila. Vycházíme spolu výborně, ale myslím si, že by měl být zdvojnásoben vysílací čas, protože jsme dvě skupiny. I když nemám vůbec nic proti tomu, že je to vysílání dvojjazyčné. Mělo by být dost času na aktivity jak slovenské, tak české,“ dodává na konec Zuzana Brejchová, předsedkyně Česko-slovensko rakouského Kontakt-Fóra.

Artikel auf Deutsch | Zuzana Brejcha | „Ohne Vereine überlebt die Volksgruppe nicht“

13.1.2020 | Rádio Dráťák Magazín | Vláda lidovců a Zelených reaguje na požadavky národnostních skupin

17.12.2019 | Pět minut po dvanácté | Opětovné požadavky na rakouskou vládu


V dnešním magazínu Rádio Dráťák, který začíná v 21:10 hod. na Radiu Burgenland, si poslechněte příspěvek se Zuzanou Brejchovou, který připravila Pavla Rašnerová. Vysíláním Vás provede Tereza Chaloupková.