Ozveny Kunst Haus Wien
orf | pavla rašnerová
ORF
České ozvěny | Slovenské ozveny

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 9. února 2020 | 13:05 hod. | ORF2 Vídeň

Redakce česko-slovenského televizního magazínu ve Vídni „Ozvěny“ Vás tentokrát zavede na slavnostní otevření tělocvičny bilingvního reálného gymnázia Školského spolku Komenský v Schützengasse, dále na konferenci národnostních skupin v kontextu nového vládního programu a také za držitelkou Zlatého vyznamenání Rakouské republiky Irenou Límovou do Záhorské Vsi.

ORF TVthek | České Ozvěny | Slovenské Ozveny

Únorovým moderacím poskytlo přístřeší jedinečné Muzeum Hundertwasser, které je součástí KunstHausWien.

Vedle světově největší sbírky děl umělce Friedensreicha Hundertwassera je v muzeu k vidění také výstava „Street. Life. Photography“, a sice ještě do 16. února. Na návštěvníky tu čekají street fotografie z 30. let po dnešek.

Yvonne Erdost und Pavlina Woodhams Ozveny
orf | pavla rašnerová
Moderátorky Yvonne Erdost a Pavlína Woodhams v KunstHausWien

Slavnostní otevření tělocvičny ve znamení nové éry reálného gymnázia Školského spolku Komenský

Ještě před několika lety vypadala situace rozestavěné tělocvičny v Schützengasse neutěšeně, stejně tak jako stav rozpočtu určeného pro národnostní skupiny či potřeba modernizace jejich zákona.

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová

Stavební práce na tělocvičně se ale podařilo úspěšně ukončit minulý podzim, a to především díky rodině Gruscher-Mertl, která zbývající finanční částku poskytla v podobě daru. Odhalením pamětní tabule s nápisem „Tělocvična Ing. Evžena Mertla“ byl předán pomyslný klíč nejen všem těm, kdo jej využijí ke sportu, ale i těm, kterým na české a slovenské menšině ve Vídni záleží.

Pavlina Woodhams Ozveny
orf | pavla rašnerová
Pavlína Woodhams

Irena Límová | S láskou a vôľou k jednote

Rodená 89-ročná Dolnorakúšanka so slovensko-rakúskymi koreňmi sa vydala krátko pred vznikom takzvanej železnej opony do slovenskej obce Záhorská Ves. Mladá Irena Límová tak musela veľkú časť rodiny zanechať na druhom, rakúskom brehu rieky. Táto situácia, v spojení s nekonečne sa javiacim zmyslom pre spravodlivosť, ju viedla k mnohým pokusom o oživenie cezhraničných kontaktov medzi Záhorskou Vsou a dedinkou Angern.

Irena Límova
Roman Frühauf
Yvonne Erdost s Irenou Límovou

Bojová nátura Irena Límová sa zaslúžila hlavne o zriadenie kompy cez rieku Morava, ktorá spája obe obce od roku 2001. Načúvať jej rozprávaniam človeka prenesie do čias, ktoré mladší z nás už nezažili.

Yvonne Erdost Ozveny
orf | pavla rašnerová
Yvonne Erdost

Požadavky národnostních skupin promítnuté v novém vládním programu

Ještě před Vánoci se ve škole Školského spolku Komenský na Sebastianplatzu se svými požadavky na novou vládu sešli zástupci národnostních skupin Rakouska. Nejen česká národnostní skupina dodnes usiluje především o navýšení rozpočtu pro národnostní skupiny, zesílení mediální podpory a o modernizaci menšinového školství. Rakousko je sice právem hrdé na svou již tradiční rozmanitost jazyků a kultur, ale pokud je nebude náležitě podporovat, hrozí autochtonním menšinám zánik.

PK Volksgruppen Sebastianplatz 17.12. Wien, Bernard Sadovnik, Karel Hanzl, Martin Ivancsics, Emmerich Gärtner-Horvath
orf | pavla rašnerová

Plány nových vládních stran – lidovců a Zelených – pro příštích pět let jsou již nastíněny ve vládním programu, ve kterém zaujímají své místo také národnostní skupiny. Na jednotlivé body týkající se menšin reagovali Zuzana Brejchová, předsedkyně Česko-slovensko-rakouského Kontaktfóra a Vladimír Mlynár, předseda Poradního sboru národnostních skupin pro Slováky.

Zuzana Brejcha
orf | pavla rašnerová
Zuzana Brejchová | Předsedkyně Česko-Slovensko-Rakouského Kontaktfóra

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 9. Februar | 13:05 Uhr | ORF2 Wien (Artikel auf Deutsch)