Konference diplomatická konference Kulturní klub 30 let pádu železné opony
orf | pavla rašnerová
Petr Mauthner
Rádio Dráťák Magazín

Sen a realita vídeňských Čechoslováků | 30 let od pádu železné opony

Ještě v polovině listopadu uspořádal Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku pódiovou diskuzi na téma „Sen a realita. K bilanci 30letého vývoje od převratu v listopadu 1989“, a sice na půdě Vídeňské diplomatické akademie, kam se s mikrofonem vydala redakce Rádia Dráťák.

On demand | Rádio Dráťák | 30.12.2019

Rádio Dráťák Magazín

30.12.2019 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Letošní devítkový rok 2019, který v sobě nesl mnohá významná výročí jak pro Rakousko, tak i Česko a Slovensko, se nezadržitelně chýlí ke konci. V posledním vysílání magazínu Rádio Dráťák v tomto roce se zaměříme na události ne až tak dávné historie, které mnohé evropské státy znovu vtáhly do centra demokratického dění. Bývalé Československo tak znovu v očích tzv. západních zemí začalo existovat.

Konference diplomatická konference Kulturní klub 30 let pádu železné opony
orf | pavla rašnerová
Zleva doprava: Emil Brix | ředitel Vídeňské diplomatické akademie, Gerald Schubert | redaktor deníku Der Standard, Erhard Busek | bývalý vícekancléř za Rakouskou lidovou stranu, Bruno Aigner | tiskový mluvčí bývalého prezidenta Heinze Fischera, Karl Johannes Schwarzenberg | bývalý ministr zahraničních věcí ČR a Jana Stárková | historička, Vídeňský Wiesenthalův institut

Volnost pohybu, svoboda slova, právo se shromažďovat či právo na vzdělání – pro dnešní generaci pojmy již samozřejmé, které ale dodnes upomínají na dobu, kdy se o základní lidská práva muselo bojovat. Řeč je o převratech roku 1989.

Důležitou roli pro bývalé Československo, které bylo neprostupným hraničním pásem po dlouhá desetiletí odtrženo od zbytku světa, sehrálo právě i Rakousko.

V šlépějích předků | Být tu pro vlast a společnost

Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a také pokračovatel šlechtického rodu Czerninů, byl jedním z hostů večera, kteří pódiovou diskuzi otevřeli: „Já jsem dětství a mládí prožíval v komunismu a byl jsem opravdu nespokojený. Pořád jsem se zabýval tou myšlenkou, proč se nám to stalo, jak se nám to stalo a bylo to o to víc umocněno tím, že jsem měl dědečka a babičku od roku 1964 ve Vídni a dlouho jsme za nimi nesměli jezdit. Mně se to v hlavě otočilo a předsevzal jsem si, že to chci prožít obráceně než dědeček, protože on celý život pořád něco ztrácel. Naše rodové heslo je: ,Ukaž nám své cesty, pane’ a já vím, že když už člověk jednou na nějakou cestu vstoupí, tak po ní musí jít, i když neví, kam povede.“

Helena Basler, Tomáš Czernin und Marie Brandeis
Petr Mauthner
Zleva: Helena Basler | předsedkyně Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku, Tomáš Czernin | předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a Marie Brandeis | místopředsedkyně Kulturního klubu

Festival ve Wrocławi a rakouská pomoc chartistům

Československo bylo jednou z posledních zemí Evropy, kde totalitní režim padl. Rozvolnění daly do pohybu především polské hnutí Solidarita a Gorbačova Perestrojka.

Začátkem listopadu 1989 se v polské Wrocławi pořádal Festival nezávislé československé kultury, na který byli pozváni i například exiloví zpěváci Karel Kryl, Jaroslav Hutka či Vlastimil Třešňák. Diskuzi ve Vídeňské diplomatické akademii zahájila moderátorka večera historička Jana Stárková a Karel Schwarzenberg, který v letech 1984 – 1991 působil jako předseda Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva, právě vzpomínkou na tento event. Ani on sám ještě tenkrát netušil, že komunistický režim padne tak rychle.

Bruno Aigner, Karel Schwarzenberg und Jana Starek
Petr Mauthner
Uprostřed: Bruno Aigner, Karel Schwarzenberg a Jana Stárková

Jako první evropský politik – kancléř Bruno Kreisky – nabídl v Rakousku každému signatáři Charty 77 politický azyl. Dlouholetý tiskový mluvčí bývalého prezidenta Heinze Fischera Bruno Aigner a spoluzakladatel a dlouholetý předseda Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku Přemysl Janýr byli pověřeni, aby se o chartisty postarali. Společně i s jejich rodinami tak našli přístřeší pro více jak 500 osob, které režim ze své země vyhostil. Mnozí z nich se později stali součástí rakouské kulturní scény.
Dalším hostem Rádia Dráťák je Bruno Aigner: „Das, was mir irgendwie ein bisschen wehtut, ist, dass nicht nur die jungen Menschen, sondern auch die älteren wenig wissen oder überhaupt nichts wissen über die Aktivitäten der Charta 77 und ich würde mir mehr zeithistorische Aufklärung wünschen, was diesen sehr wichtigen Abschnitt für die Geschichte der Tschechoslowakei, und heute Tschechische Republik und die Slowakei, bedeutet.“

Konference diplomatická konference Kulturní klub 30 let pádu železné opony
orf | pavla rašnerová

Erhard Busek | Náklonnost k Čechoslovákům

Vedle Bruna Aignera diskutoval k třiceti letům pádu železné opony také Erhard Busek, bývalý vícekancléř za Rakouskou lidovou stranu a v současnosti ředitel Institutu pro Dunaj a střední Evropu (IDM). V minulosti jezdíval často se skupinami především žurnalistů do Polska. Měl kontakt také s katolickými disidenty či se účastnil pražské konference „Československo 88“. Vzpomíná, že pokud člověk neměl v Československu rodinu nebo předky, tak vůbec netušil, co se tam děje.

Pavla Rašnerová a Erhard Busek
Petr Mauthner
Redaktorka ORF Volksgruppen Pavla Rašnerová a Erhard Busek, bývalý vícekancléř za Rakouskou lidovou stranu

Dostat z hlav staré hranice

Dalším hostem Rádia Dráťák je velvyslankyně ČR ve Vídni Ivana Červenková. Zintenzivnění česko-rakouských vztahů a přeshraniční spolupráci vnímá a zažívá dennodenně: „Pro Rakousko tenkrát tam, kde byla železná opona, končil svět a my jsme přitom předtím žili velmi dlouho dohromady v rámci monarchie. Nikdo nemohl například pochopit, že nemůže navštívit babičku nebo že mu zůstaly na druhé straně děti, takže pro Rakušany to byl tak významný mezník, že já jsem úplně překvapená, s jakou euforií oni letos slaví to výročí třiceti let pádu železné opony. Období komunismu zanechalo pozůstatky po několik generací nejen tím plotem, ale i hranicemi v hlavách.“

Peter Mišík, Ivana Červenková und Helena Huber
Petr Mauthner
Peter Mišík | velvyslanec Slovenské republiky v Rakousku, Ivana Červenková | velvyslankyně České republiky v Rakousku a Helena Huber | ředitelka bilingvního reálného gymnázia Školského spolku Komenský ve Vídni

Richard Basler | „Slovo mohlo kompletně zničit život člověka“

Vídeňský spolek Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku vznikl roku 1974, a sice emigranty, co se sem dostali po roce 1968. Pro mnohé se tak stal první záchrannou institucí. Za Kulturní klub s redakcí Rádia Dráťák mluvil jeho místopředseda Richard Basler, který působí také ve Vídeňském pracovním společenstvím pro národnostní otázky ARGE Volksgruppen: „I pro mě osobně znamenal rok 1989 velké změny. Měl jsem příbuzné v Československu a i když to bylo komplikované, dostal jsem se do komunistického Československa, takže vím, jaké to bylo na hranicích předtím a poté. I lidé tam byli otevřenější. Příbuzní se mnou mohli otevřeněji mluvit a nejen něco někde šeptat, jelikož bylo tenkrát hodně špionů. Slovo člověka mohlo ovlivnit život toho druhého a to se změnilo, už to nemělo takové konsekvence. Člověk neztratil práci, nemohl být perzekvován nebo jít do vězení. Vím, že to, co dneska zní úplně fantasticky, tak opravdu bylo. Ten horor existoval.“

Konference diplomatická konference Kulturní klub 30 let pádu železné opony
orf | pavla rašnerová
Richard Basler | místopředseda Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku | „Pád železné opony a svoboda je něco, co si nemůžeme cenit dostatečně vysoce“

Předešlé zlomové události připomínají nezbytnost nesnadno nabitou svobodu stále chránit, hájit ji a stát za ní, a to i v dnešní demokracii. Ve Vídeňské diplomatické akademii se diskutovalo o ozvěnách sametové revoluce v demokratických státech Evropy, celkově o vývoji uplynulých tří dekád, ale také o zájmu a pomoci Rakouska Československu.

30.12.2019 | Artikel auf Deutsch | Traum und Wirklichkeit der Wiener Tschechoslowaken | 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs

Konference diplomatická konference Kulturní klub 30 let pádu železné opony
orf | pavla rašnerová

V dnešním magazínu Rádio Dráťák, který začíná od 21:10 hod. na Radiu Burgenland, si poslechněte krátké záznamy rozhovorů s Tomášem Czerninem, Bruno Aignerem, Erhardem Buskem, Ivanou Červenkovou a Richardem Baslerem. Téma připravila Pavla Rašnerová. Od mikrofonu Vás pozdraví Tereza Chaloupková.

Konference diplomatická konference Kulturní klub 30 let pádu železné opony
orf | pavla rašnerová