Yvonne Erdost und Pavlina Woodhams Moderatorinnen Volksgruppen Slowaken und Tschechen Ozveny
orf | pavla rašnerová
ORF
České ozvěny | Slovenské ozveny

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 13. října 2019 | 13:05 hod. | ORF2 Vídeň

Již za měsíc, 9. listopadu, obohatí jubilejní oslava magazínu národnostních skupin velký vysílací sál ORF Radiokulturhausu o významný kulturní program. Moderátorky Ozvěn Vás proto tentokrát přivítají právě z této budovy, která se mezitím již stala domovem vysílání národnostních skupin vídeňských Čechů a Slováků.

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 13. října 2019

Dana Fleck a Pavlina Woodhams Ozveny 10 Jahre Schweizerhaus
orf
Moderátorky Dana Fleck a Pavlína Woodhams, první vysílání Ozvěn 9. srpna 2009

Ohlédnutí se za 10 lety magazínu České & Slovenské Ozveny

Zástupci a přátelé trojjazyčného magazínu Ozvěny v tento den, 9. listopadu, společně oslaví jeho 10. narozeniny. Za ty roky se Českým Ozvěnám | Slovenským Ozvenám, prvnímu vysílání pro českou a slovenskou národnostní skupinu v ORF, již podařilo stát se klenotnicí plnou historie národnostních skupin. Redaktorka Pavla Rašnerová pro Vás při této příležitosti vybrala ta nejpůsobivější témata Ozvěn za uplynulých 10 let.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Historička Jana Stárková, VWI

Vídeňský Wiesenthalův institut se zaměřuje na největší katastrofu lidí spáchanou na lidech

Vídeňský Wiesenthalův institut se od roku 2002 i nadále věnuje tématům národního socialismu, jeho příčinám a dopadům. Společně s ÖBB a Rakouskou akademií věd uspořádal institut 80 let po vypuknutí hrůzostrašné druhé světové války konferenci „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost

Výstava na zámku Marchegg „Auf die Schätze, fertig, los!“

Ausstellung „Auf die Schätze, fertig, los!“ | Schloss Marchegg
Yvonne Erdost

Zámek Marchegg, poklad třpytící se mezi dvěma geograficky nejbližšími hlavními městy Evropy – Vídní a Bratislavou. Právě tam v současnosti září jako o závod několik exemplářů, a to na výstavě „Auf die Schätze, fertig, los! Eine Reise um die Werte | Připravit se, poklad, start! Putování za hodnotami“.

Ozveny August Schloss Marchegg
orf | pavla rašnerová

Artikel auf Deutsch | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 13. Oktober 2019 | 13:05 Uhr | ORF2 Wien

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 13. října 2019 | od 13:05 hod. | ORF2 Vídeň

Yvonne Erdost Moderatorin Volksgruppen Slowaken Ozveny
orf | pavla rašnerová
Moderátorka Yvonne Erdost ve Funkhaus Wien, říjen 2019