Diskussion 1919 – 1939 – 1989 in Österreich und der Tschechoslowakei in der Hauptbücherei Wien, Přemysl Janýr
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Devítkové roky v Československu a Rakousku s Přemyslem Janýrem

Rozpadem Rakousko-Uherské monarchie se Německé Rakousko a Československo vydávají svými cestami. V průběhu nadcházejících sta let je čekají výzvy, kterým čelí jak společně, odděleně, tak i jen netečně vedle sebe. Právě hned několik devítkových roků platí jako významné mezníky v historii obou zemí.

On demand | Rádio Dráťák | 29.7.2019

Rádio Dráťák Magazín

29.7.2019 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Podle nich se také jmenovala diskuze „1919-1939-1989 v Rakousku a Československu“, konaná koncem června v Hlavní knihovně Vídně na Urban-Loritz-Platz. Sešli se tu nejen historici a autoři, ale i ti, co stáli na začátku rodící se myšlenky vytvořit kvalifikovaný poklad této sousedské historie. Publikace „Nachbarn | Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch“ spatřila světlo světa v březnu tohoto roku.

Přemysl Janýr und Österreichisch-Tschechische Dialogforum
ORF Archiv

S nápadem přišlo v roce 2003 Fórum pro česko-rakouský dialog. Hostem dnešního Dráťáku je jeden z jeho zakladatelů – chartista a žurnalista Přemysl Janýr.

Diskussion 1919 – 1939 – 1989 in Österreich und der Tschechoslowakei in der Hauptbücherei Wien
orf | pavla rašnerová

Kritický rok 2002 pro česko-rakouské vztahy

Evropa na přelomu nového tisíciletí. Politika premiéra Miloše Zemana a korutanského hejtmana Jörga Haidera z FPÖ, kdy padají sama o sobě konfliktní témata jako „Temelín“ nebo „Benešovy dekrety“, vyhrocuje česko-rakouské vztahy do extrému. Jako reakce na to vzniká v roce 2002 Fórum pro česko-rakouský dialog, jinými slovy výzva ke zlepšení vztahů – adresovaná oběma vládám. „Rakousko hrozilo vetem proti přístupu České republiky k EU a Česká republika se připojila k sankcím proti Rakousku. Nikdy v historii se nestalo, aby tyhle dvě země projevily otevřené nepřátelství spolu navzájem,“ vypráví Přemysl Janýr.

Der erste Tag von Deutsch-Österreich in Kronen Zeitung
ORF Archiv

Podepsání Versailleské mírové smlouvy

Již rok 1919 s sebou přináší dvojí perspektivu a první konstrukční chybu nově vzniklé Československé republiky. Čeští a moravští Němci se nemohli připojit k Německému Rakousku. Řinčení zbraní první světové války sice utichlo, ale vyvstala otázka ne právě jasné hranice.

Wien 1919
ORF Archiv

„Obě dvě země si uvědomovaly, že jsou dvojčata. Vznikly buněčným dělením jednoho celku a uvědomovaly si, že existence toho jednoho je nerozlučně spojené s existencí toho druhého, tak jak se to koneckonců potom projevilo, když se do toho pustil Hitler a když jednu zemi a potom druhou zlikvidoval,“ vypráví dnešní host Rádia Dráťák Přemysl Janýr mladší, spoluzakladatel Fóra pro česko-rakouský dialog, které vzniklo jako reakce na politickou situaci prvních let nového tisíciletí v Česku a Rakousku.

Diskussion 1919 – 1939 – 1989 in Österreich und der Tschechoslowakei in der Hauptbücherei Wien, Přemysl Janýr
orf | pavla rašnerová
Dnešním hostem českého magazínu Rádia Dráťák je žurnalista, signatář Charty 77 a spoluzakladatel Fóra pro česko-rakouský dialog – Přemysl Janýr

Vídeňský Čech Přemysl Janýr mladší odešel do Rakouska v roce 1978 – pod tlakem ze strany StB po podepsání Charty 77, tedy deset let po svém otci Přemyslovi Janýrovi starším – jednom ze zakladatelů Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku, který mimo jiné inicioval a prosazoval myšlenku vytvoření českého Poradního sboru při Spolkovém kancléřství. Také Přemysl Janýr mladší se již zasadil a stále zasazuje o dobré fungování česko-rakouských vztahů. Příkladem toho je jak již zmíněné Fórum pro česko-rakouský dialog, tak předsednictví v česko-rakouském spolku Národy Podyjí, který letos uspořádal již 20. ročník svého kulturního festivalu.

Avšak současné česko-rakouské politické sympatie hodnotí Janýr spíše se zklamáním: „Ten souhlas se pohybuje někde v nenávisti vůči cizincům a vůči uprchlíkům a v těchto populistických tématech atd. A tady se tyto dvě země najednou velice dobře sešly a velice dobře shodují a Polsko a Maďarsko dělá ještě tu horší variantu, takže mají společný pocit, že jsou ta moderátnější populistická politika.“

Diskussion 1919 – 1939 – 1989 in Österreich und der Tschechoslowakei in der Hauptbücherei Wien, Přemysl Janýr und Miroslav Kunštát
orf | pavla rašnerová
Přemysl Janýr a Miroslav Kunštát v Hlavní knihovně Vídně, Urban-Loritz-Platz | Diskuze „1919-1939-1989 v Rakousku a Československu“

Příští pondělí se můžete těšit na pokračování, a sice s historikem Miroslavem Kunštátem z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky.

„Starali se o ně doma. Brali si je domů atd. a označovali je za československé bratrance. Takže já bych řekl, že tohle byla tak nějak ta nevyřčená, taková ta představa toho, jak by ty vztahy mezi Rakouskem a Českem mohly fungovat,“ dodává Janýr na závěr rozhovoru a vzpomíná na otevřenost a vstřícnost Rakouska vůči Československu po pražském jaru v roce 1968.

Nach der Okkupation in der Tschechoslowakei, Prager Frühling, 60er
ORF Archiv

Rozhovor s Přemyslem Janýrem pro aktuální vysílání připravila Pavla Rašnerová, která Vás Dráťákem také provede. Magazín pro českou národnostní skupinu v Rakousku se vysílá každé pondělí na Radiu Burgenland od 21:10 hod.

5.8.2019 | Rádio Dráťák | Česko-slovensko-rakouské vztahy s Miroslavem Kunštátem

29.4.2019 | Rádio Dráťák | „Sousedé“ | Po letech příprav vyšla společná rakousko-česká kniha o dějinách

9.10.2017 | Rádio Dráťák | Janýr a Libanský | Čechoslováci se nechtěli dělit

Artikel auf Deutsch | Radio Dráťák |„Neuner Jahre“ in der Tschechoslowakei und Österreich mit Přemysl Janýr

Linky