Schriftsteller Michael Stavarič Tandemlesung in Olmütz Buchmesse Leipzig
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

„Řeč je to jediné, co mně přes ta léta z Československa zůstalo“ | Michael Stavarič

„Jsem velmi rád, že mám tu češtinu. Kdybych měl jen němčinu a psal jen německy a neměl žádnou jinou řeč, kterou aspoň tak nějak duševně ovládám, tak myslím, že bych třeba ani žádné romány nepsal,“ prozrazuje ve Vídni žijící autor s moravskými kořeny Michael Stavarič.

On demand | Rádio Dráťák | 8.7.2019

Rádio Dráťák Magazín

8.7.2019 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Česká republika byla hlavním hostem na letošním knižním veletrhu v Lipsku. Po jeho skončení následovala řada česko-německých tandemových čtení. Na jedno z nich jsem se vydala i já, a sice do metropole Hané – Olomouce, která byla v roce 2000 zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

Ještě v polovině května jsem se tu potkala s charismatickým Evropanem a nomádem – renomovaným spisovatelem Michaelem Stavaričem. Náš rozhovor začal u českého piva v Hanácké hospodě na Dolním náměstí, kterému dominují Mariánský sloup a Jupiterova kašna, obklopené historickými domy s renesančními či barokními fasádami.

Schriftsteller Michael Stavarič Tandemlesung in Olmütz Buchmesse Leipzig
orf | pavla rašnerová
Spisovatel Michael Stavarič s knihou Michala Ajvaze „Die Rückkehr des alten Waran“, květen 2019, Olomouc

Celých deset let trvalo než se zase mohl podívat přes rakousko-československou hranici a navázat na propojení s krajinou svého dětství.

Michael Stavarič se narodil v Brně. Když mu bylo sedm let – v roce 1979 – se jeho rodiče rozhodli emigrovat, a tak se jejich novým domovem pomalu stávalo Rakousko, konkrétně dolnorakouské město Laa an der Thaya v severní části Weinviertlu. Odstranění fyzické hranice mezi Rakouskem a tehdejším Československem dodnes představuje nesmazatelný mezník i v životě dnešního hosta magazínu Rádio Dráťák:

Schriftsteller Michael Stavarič Tandemlesung in Olmütz Buchmesse Leipzig
orf | pavla rašnerová

„Tu hranici jsem znal vždycky jako velmi uzavřenou, hermetickou a ten rok 1989 to velmi rychle změnil pro nás všechny. Po tom roce jsem zase po dlouhém čase navštěvoval babičku a dědečky v Havlíčkově Brodě a Brně. Byla to opravdu velká věc. Československo bylo pro mě vždycky spojeno s dětstvím. Už jako mladý člověk jsem měl spíš sentimentální vzpomínky – jaké to bylo dřív chodit tam někde na ryby a v lese na houby atd., takže docela pěkné myšlenky a i nějaké pohádkové kontexty se u mně do toho proplétávaly. Pak najednou ta země byla zase něco velmi konkrétního. Pro mě bylo potom důležité, co se se mnou stane, když budu mít možnost jezdit do Československa a jestli to u mně něco změní a budu se zase více cítit jako Čech a méně jako Rakušan.“

„To, nad čím já stále žasnu, je, že k nějakému velkému propojení nebo porozumění mezi Čechy a Rakušany nikdy nedošlo. Sice hranice je otevřená a samozřejmě se v bilaterálních kontextech hodně stalo, ale já pochybuji a taky moc nevidím, že by se teď lidé spolu opravdu kamarádili a že by měl člověk dojem, že jižní Česko a severní Rakousko je považováno za společný region,“ vypráví Michael Stavarič – spisovatel a překladatel, který po studiu vídeňské bohemistiky a publicistiky pracoval mimo jiné i jako sekretář bývalého českého velvyslance ve Vídni Jiřího Gruši.

Schriftsteller Michael Stavarič Tandemlesung in Olmütz Buchmesse Leipzig
orf | pavla rašnerová
Zleva: Spisovatelé Michal Ajvaz a Michael Stavarič, Erkan Osmanovic | Österreichische Gesellschaft für Literatur a tlumočnice Kateřina Krause
Schriftsteller Michael Stavarič Tandemlesung in Olmütz Buchmesse Leipzig
randomhouse.de
Zatím nejnovější román spisovatele Michaela Stavariče „Gotland“ z roku 2017, vydaný v německém nakladatelství Luchterhand. Hlavními tématy jsou hledání boha, bible, víra a katolicismus.

V jednom z našich příštích vysílání se můžete těšit na rozhovor s českým básníkem a spisovatelem Michalem Ajvazem, který společně se Stavaričem literárně v Olomouci vystoupil.

V polovině května četl spisovatel Michael Stavarič na Univerzitě Palackého v Olomouci ze svého nejnovějšího románu „Gotland“ a básnické sbírky „in an schwoazzn kittl gwicklt“. Jeho díla se již dočkala řady vyznamenání, mimo jinými například Ceny Adelberta von Chamissa nebo Rakouské státní ceny za literaturu pro děti a mládež. Jak sám tvrdí, je dost pravděpodobné, že bez češtiny by se vlastní literární činnosti nevěnoval až tak intenzivně nebo dokonce vůbec: „V poslední době se více zajímám o lingvistiku. Z hlediska autora si začínám více srovnávat ty řeči – němčinu teda s češtinou a také trochu angličtinou do toho a etymologii atd. a jak se co vyvíjelo, kde a proč a jaká je syntax a co z toho můžu v té své psací řeči, teda v té němčině, co například z té češtiny můžu do toho zabalit a pracovat s tím a také vynalézt nějaký neologismus v němčině, který ale pochází z češtiny. Z tohoto hlediska mám dojem, že to pro mě teď dává více smyslu. Pro mě ta dvojjazyčnost byla velmi důležitá; začít se zabývat knihami a překlady, překládat a potom psát a pak si ještě myslet, že z toho udělám svou profesi. To by asi bez češtiny všechno nebylo možné.“

Schriftsteller Michael Stavarič Tandemlesung in Olmütz Buchmesse Leipzig
orf | pavla rašnerová
Spisovatel Michael Stavarič, květen 2019, Olomouc

Česko-německé tandemové čtení z Knihovny Univerzity Palackého uspořádal Goethe-Institut ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Vědeckou knihovnou v Olomouci.

Schriftsteller Michael Stavarič Tandemlesung in Olmütz Buchmesse Leipzig
orf | pavla rašnerová

Artikel auf Deutsch | Radio Dráťák Magazin | 9.7.2019 | „Nur die Sprache ist mir aus der Tschechoslowakei geblieben“ | Michael Stavarič

2.9.2019 | Rádio Dráťák Magazín | Fantaskní literární světy Michala Ajvaze

Rozhovor s Michaelem Stavaričem a krátký záznam z olomouckého čtení (příběh Abrahama – z jeho zatím nejnovějšího románu „Gotland“) pro aktuální vysílání připravila Pavla Rašnerová, která Vás Dráťákem také provede. Magazín pro českou národnostní skupinu v Rakousku se vysílá každé pondělí na Radiu Burgenland od 21:10 hod.