Moderatorinnen Yvonne Erdost & Pavlína Woodhams | Fratres „Museum Humanum“
Serdar Erdost
Serdar Erdost
České Ozvěny | Slovenské Ozveny

Yvonne Erdost | Nová tvář „Ozvěn“

Po několika letech, kdy pracovala jako redaktorka televizního magazínu „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ | ORF 2 Wien, teď Yvonne Erdost propůjčila ORF magazínu národnostních skupin také svou tvář, a sice jako moderátorka po boku své české kolegyně Pavlíny Woodhams.

Moderatorin Yvonne Erdost | Fratres „Museum Humanum“
Serdar Erdost
Yvonne Erdost

Již od studií mediální pedagogiky na univerzitě ve Vídni a Innsbrucku intensivně doprovázejí žurnalistku Yvonne Erdost myšlenky propojené se životem národnostních skupin v Rakousku. Od roku 2008 se redaktorka ORF redakce národnostních skupin dennodenně setkává se životními styly menšin, daleko od ekonomických pohledů a efektivity, v srdci Evropy. Erdost, matce dvou dětí, se daří svou žurnalistickou činností s národnostními skupinami ještě více otevírat bránu k nepředpojatosti a intenzitě mezilidských vztahů.

Yvonne Erdost | Museum Humanum
Serdar Erdost
Redaktorka a moderátorka ORF Volksgruppen Yvonne Erdost

Tím, jak u ORF redaktorky témat národnostních skupin narůstá mediální etablování se citlivého a lidského úhlu pohledu na politické a kulturní diskurzy, si pevně předsevzala zásadně přispět k mírumilovnému a přátelskému soužití lidí a být jim takto vzorem.

„Po dějinách, kterými jsme si my v Evropě prošli, je načase se začít věnovat také pozitivnímu utváření budoucnosti s radostí a nejen vzpomínat či se některým myšlenkám vyhýbat a také ukázat našim dětem vedle varování ‚nikdy více‘ ještě hodnotnou životní perspektivu“, říká Yvonne Erdost.

Nová tvář televizního magazínu české a slovenské národnostní skupiny „Ozvěny“ je se svými slovenskými a chorvatsko-bosenskými kořeny neodmyslitelně prostoupena. Svými nápady a životní silou neobdarovává jen svou rodinu, ale už po dlouhá léta také menšiny. Dělá to s pokojnou a nemalou vášní ze svého přístavu a domova v burgenlandsko-chorvatské vesničce nedaleko Bratislavy.

Sendungskarten | Fratres „Museum Humanum“
Serdar Erdost