Výročí 100 let Československa na českém velvyslanectví

Datum, ke kterému se v Česku váže velká pozornost, zvlášť v roce 2018 je nepochybně 28.říjen. Nejinak tomu bylo na Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kde se 28.říjen slavil s menším předstihem už tento čtvrtek.

26.říjen 2018

orf | tereza chaloupková

„Přeji naší republice mnoho dalších let, mnoho úspěchů, ať je hrdá na svoje lidi,“ popřála přeneseně České republice její velvyslankyně ve Vídni Ivana Červenková. Za zvuků cimbálové muziky se na českém velvyslanectví slavilo v úzkém kruhu pozvaných. Věrni tradici ale dorazili téměř všichni, a tak se budova paláce Cumberland doslova zaplnila.

Byl to Adam Plachetka, sólový zpěvák Vídeňské stání opery původem z Čech, kdo slavnost krátce po poledni otevřel státními hymnami. Nejprve česká, poté rakouská, obě stejně procítěné a vkusně doprovázené rovněž cimbálovou muzikou zazněly „v předvečer“ významného státního svátku v dějinách samostatné české a československé historie.

Adam Plachetka zpívá českou a rakouskou hymnu:

šavle generála Štefánika

orf | tereza chaloupková

„Rok 1918 byl významným milníkem v evropských dějinách. V tomto roce skončilo příšerné utrpění první světové války a v Evropě nastaly nové politické pořádky. Tím rozhodujícím okamžikem pro Čechy a Slováky byl právě 28.říjen 1918, kdy po dobu tří dnů vznikal nový stát, který se posléze směl nazývat Československou republikou,“ uvedla ve svém projevu velvyslankyně Červenková.

Předměty z osobního vlastnictví prezidenta Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše byly výjimečně k vidění právě v budově českého velvyslanectví, kterému je poskytl Jan Kratochvíl z Brna. Zvlášť ojedinělá pak byla původní vlajka Československé republiky, která jako úplně první zavlála na Pražském hradě. Tyto předměty dokreslily atmosféru zvláštního dne pro všechny, kteří přišli na vznik První republiky zavzpomínat.

puvodni ceskoslovenska vlajka

orf | tereza chaloupková

TGM

orf | tereza chaloupková

cimbálová muzika

orf | tereza chaloupková

Text: Tereza Chaloupková