„Ni več pouka slovenščine“

250 otrok, ki obiskujejo vrtce in osnovne šole v Kanalski dolini, je v novem šolskem letu ostalo brez pouka slovenščine. Dežela Furlanija - Julijska krajina (FJK) namreč ni dodelila finančnih sredstev za ure materinščine v minulem šolskem letu in tudi za novo šolsko leto za to očitno ne bo denarja.

„Ni znakov, da bi prejeli potrebni denar“

Gre za stroške učiteljice v višini 50.000 evrov, ki so bremenili domače združenje Cernet, sicer pa tudi in ni znakov, da bi dobili potreben denar za ponudbo v novem šolskem letu, kritizira predsednica predsednica združenja Cernet Anna Wedam. Pouk nemščine in furlanščine pa se bo nemoteno nadaljeval.

Zvočni zapis radijske oddaje: „Za Slovence v Beneški pokrajini“

„Tudi Slovenci sami sokrivi, da je tako“

Wedamova, ki je obenem tudi predsednica Sveta slovenskih organizacij za Videmsko pokrajino še posebej obžaluje dejstvo, da financiranja pouka slovenščine ni podprla Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino, kar je po njenih besedah pravi škandal. Slovenci, ki so člani tega telesa, si morajo dati roko na dušo, saj bodo samo oni krivi, da 250 učencev ne bo deležnih pouka slovenščine, je med drugim ugotovila.

Glej vest z dne 06.10.2016