Uradni dopis v hrvaščini poln napak

Župnik v Vincjetu (Dürnbach) na Gradiščanskem, Branko Kornfeind, je zaradi domenvne prehitre vožnje z avtomobilom dobil kazen. Po anonimni odredbi je zahteval dopisovanje v hrvaškem jeziku. Nato je dobil kazensko odredbo, vendar v jeziku, ki da ni bil prepoznaven kot gradiščansko-hrvaški.

60 slovničnih in sintaktičnih napak

Sodna tolmačica Zorka Kinda-Berlakovich je na prvi poldrugi strani kazenske odredbe okrajnega glavarstva Gornja Borta odkrila več kot 60 slovničnih in sintaktičnih napak. Na dveh mestih besedilo ni razumljivo, drugi del je preveden v srbščino.

Branko Kornfeind kvalitet službeni jezik

ORF

Hrvaško kulturno društvo (HKD) v pismu protestira zopera „katastrofalno jezikovno kvaliteto“ pisnih izstavitev. Če na uradih ni primernega perzonala, je treba poiskati eksterne prevajalce, poudarja predsednik sosveta za gradiščanske Hrvate pri Uradu zveznega kanclerja Martin Ivancsics.

- Vest v hrvaškem jeziku
- Vest v nemškem jeziku