„Gradbišče manjšinska politika“

S podpisom memoranduma in postavitvijo dvojezičnih tabel na Koroškem pred 6 leti je v manjšinski politiki zastoj na ravni zvezne politike. Predstavniki sosvetov za v Avstriji priznane narodne skupnosti želijo mesec dni pred državnozborskimi volitvami z novinarsko konferenco opozoriti na mnoga neurejena vprašanja.

S podpisom memoranduma 26. aprila 2011 in postavitvijo dvojezičnih krajevnih napisov v 164 krajih se je na Koroškem končal desetletja dolg spor med slovensko narodno skupnostjo in večinskim prebivalstvom. Zdi se, da so se tega dne na zvezni politični ravni končala prizadevanja za skrb in ohranitev priznanih narodnih skupnosti v Avstriji.

Pogovori, zahteve po spremembi ali razvijanju ureditev na področju manjšinske politike niso uslišani. Predstavniki sosvetov za narodne skupnosti pri Uradu zveznega kanclerja so predložili konkretne - v sosvetih soglasno sprejete - predloge glede valorizacije podpor za narodne skupnosti, pospešvanja manjšinskih tiskanih medijev ali novelizacije zakona o narodnih skpnostih.

Pod geslom „Gradbišče manjšinska politika“ konferenca predsednikov in namestnikov predsednikov sosvetov za narodne skupnosti vabi v sredo na Dunaju na tiskovno konferenco. Termin in kraj je izbran zavestno, poudarja predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja Bernard Sadovnik.

Predsedniki in namestniki predsednikov sosvetov za vseh šest v Avstriji priznanih narodnih skupnosti vabijo v sredo 10. uri na tiskovno konferenco v Šolsko društvo Komensky na Dunaju.