Kljub olimpijadi stalno pripravljeni

Prostovoljno gasilsko društvo v Kazazah v trški občini Dobrla vas je ta konec tedna slavilo 80. obletnico obstoja. Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je v vlogi gasilskega referenta spomnil, da je bila Koroška zaradi gasilske olimpijade v Beljaku v žarišču mednarodne javnosti.

Pri tem je Kaiser podčrtal, da so bila vsa gasilska društva kljub veledogodku stalno pripravljena, če bi bilo treba v akcijo.

Takšnih je bilo v minulem letu 18.421, opravljenih pa 253.806 ur. Skupno so prostovoljna gasilska društva izvedla nad 2 milijona prostovoljnih ur. Gasilci so rešili 447 ljudi.

Rezultati 16. članske gasilske olimpijade v Beljaku minuli konec tedna izkazujejo uspehe za Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno na Pohoju in Prostovoljno gasilsko društvo Hajdoše iz Slovenije.

V kategoriji članov B so osvojili zlato olimpijsko medaljo, kakor so si priborili zlato za Koroško prostovoljni gasilci dveh društev, Töplitsch in Puch.

V soboto zvečer je bila tudi zaključna slovesnost gasilske olimpijade. Zastavo CTIF je v Beljaku prevzela Slovenija, ki bo organizatorica gasilske olimpijade leta 2021.