Med klasično glasbo in jazzom

V kongresnem centru v Beljaku se je v nedeljo zvečer začelo Karantansko poletje (Carinthischer Sommer). Raznolikemu sporedu med klasično glasbo in jazzom je vtisnil umetniški pečat intendant festivala Holger Bleck.

Uvodni koncert „primer izrednega“

Bleck je bil deležen spodbudnih besed ministra za umetnost in kulturo Thomasa Drozde (SPÖ), ki mu je v svojem govoru čestital za pogum, meneč, da je že uvodni koncert primer izrednega, lahkosti in poezije. Z dunajskim komornim orkestrom je zbrane navdušila dvanajstletna britanska komponistka, pianistka in violinistka Alma Deutscher.