Medved na Žihpoljah raztrgal telička

Spet je na Žihpoljah v okraju Celovec-dežela lomastil medved. Že sredi maja je medved tam izropal čebelji panj. V noči na nedeljo je medveda očitno spet privabil čebelji panj, nato se je podal na bližnji travnik, kjer je razrtgal telička in napadel kravo dojiljo.

Skupna škoda znaša 800 do 900 evrov. Pred nedavnim je medved v Zahomcu razrtgal ovco.

- Glej vest z dne 12.06.2017
- Glej vest z dne 19.05.2017