20 let vrtca „Jaz in Ti“ v Borovljah

Pod krovom dvojezičnega vrtca „Jaz in Ti - Du und Ich“, dvojezičnega varstva in skupnosti malčkov uresničujejo jezikovno-pedagoški koncept od prvega do devetega leta starosti. V soboto ob 17. uri je v mestni hiši v Borovljah prireditev ob 20-letnici ustanovitve vrtca in 15-letnici varstva.

Skrbijo za 123 otrok

Kar se je začelo z odprtjem dvojezičnega otroškega vrtca, se je razširilo na dvojezično varstvo, lani pa še na dvojezično skupnost malčkov. Dvojezični otroški vrtec Borovlje skrbi trenutno za skupno 123 otrok. 20. maja bodo v Borovljah pogledali na 20 let obstoja. Obenem pa že tečejo priprave za ureditev tretje skupine v vrtcu. Za jesen je prijavljenih v vseh treh ustanovah 132 otrok.

Vrtec varstvo Borovlje Jaz ti Verdel otroci ježki

orf

Pomenljivo vodilo od začetka je takšno sporazumevanje, da otroci razlikujejo med jeziki in osebami. Ko se voditeljica dvojezičnega otroškega vrtca „Jaz in Ti - Du und Ich“ Beatrix Verdel ozira na začetek, v razmišljanja vključuje za spoznanje drugačen jezikovno-pedgoški pogled, ko so vzgojiteljice predšolskih otrok skupaj z vzdrževalcem, društvom Dvojezični otroški vrtec »Borovlje« stopile na še neizhojeno pot.

Ko so se 22. septembra 1997 odprla vrata v prostorih nekdanje Posojilnice Borovlje v neposredni bližini Bundra, je to bilo mogoče le s požrtvovalnostjo številnih posameznikov. Združevalni člen med gospodarstvom, politiko in kulturo je bil Melhior Verdel, predsednik krajevne Posojilnice, prvi mož SPD Borovlje in občinski odbornik Volilne Skupnosti Borovlje.

Pobudniki so upali, da gre za začasno ureditev in bo vlogo prevzela mestna občina Borovlje. Po dveh letih so odprli drugo skupino, razvoj povzema Roman Verdel, predsednik društva Dvojezični otroški vrtec »Borovlje«.

Maria Struger je voditeljca Dvojezičnega varstva „Jaz in Ti - Du und Ich“. Zaupanje in varnost, skrb, da se otroci počutijo sprejete, gradnja stabilnega odnosa, ter spodbujanje otrok k krestivnosti in spontanosti so vrednote, zapisane ob ustanovitvi.

Nazadnje so leta 2016 ponudbo razširili še na dvojezično skupnost malčkov. Najmlajši doraščajo po načelih pedagogike Marie Montessori. Voditejica je Dimitriya Dimitrova Wutti.

Tako torej pod krovom Dvojezičnega otroškega vrtca „Jaz in Ti - Du und Ich“, dvojezičnega varstva in dvojezične skupnosti malčkov uresničujejo jezikovno- pedagoški koncept od prvega do devetega leta starosti.

Volilna Skupnost Borovlje je še vedno odločilna politična sila, ki na vseh ravneh podpira Dvojezični otroški vrtec »Borovlje«. Če so ponudbo na začetku doživeli kot oazo, v kateri se razvija jezik, pa Franc Wutti, mestni svetnik Volilne skupnosti, dvojezičnemu otroškemu vrtcu danes pripisuje ključno vlogo pri odločitvah staršev.

Spoznanje, da se otroci učijo neobremenjeno, če doraščajo v okolju, v katerem govorci jezike govorijo z ljubeznijo, je bilo vodilo projekta z naslovom „Večjezičnost – priložnost“ leta 2002. Leto navrh, 2003, je prejel vrtec za predšolsko vzgojo v slovenskem, nemškem in angelškem jeziku Evropski pečat za inovativne jezikovne projekte.

Župan mestne občine Borovlje Ingo Appé (SPÖ) s pogledom na obdobje dveh desetletij delovanja Dvojezičnega otroškega vrtca „Jaz in Ti - Du und Ich“ jemlje v pretres dva vidika, pri tem pa glede na razmah ocenjuje tudi odločitev mestne občine pred dvajsetimi leti - in smatra to kot nepravilno odločitev občinskega sveta, da se ni dokopal do ureditve dvojezične skupine v mestnem otroškem vrtcu.

Dvojezični otroški vrtec »Borovlje« medtem deset let sodeluje z občino Sele. Postal je pomemben z vidika zaposlovanja. Skupno s tremi vzgojiteljicami v Selah ima 17 zaposlenih.

Glej vest z dne 26.04.2017