Slovenija pozdravlja omembo Slovencev

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) Republike Slovenije se je v četrtek odzvalo na zadnji osnutek deželne ustave. V izjavi so pozdravili izrecno navedbo Slovencev v novem osnutku deželne ustave kot zgodovinski korak in priznanje kolektivnih pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Na slovenskem ministrstvu so sicer dodali, da bo MZZ še naprej pozorno spremljal nadaljnje korake sprejemanja deželne ustave na Koroškem in da bodo podpirali rešitve, ki bodo odražale legitimna pričakovanja slovenske narodne skupnosti glede spoštovanja pravic, ki izhajajo iz državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije in zvezne ustave republike Avstrije (ADP).

Podpirajo dodatne predloge koroških Slovencev

MZZ je tudi podprl dodatne predloge organizacij slovenske narodne skupnosti k osnutku 5. člena deželne ustave glede uresničevanja jezikovnih pravic slovenske narodne skupnosti v temeljnem aktu dežele Koroške. Dodali so, da MZZ pozdravlja reden in konstruktiven dialog med predstavniki slovenske narodne skupnosti in vodilnimi političnimi predstavniki dežele avstrijske Koroške, ki prispeva h krepitvi obojestranskega spoštovanja, strpnosti in sožitja med slovensko narodno skupnostjo in večinskim narodom na Koroškem.

- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 20.04.2017