Medregionalno povezovanje podjetij

V sredo so v Ljubljani predstavili evropski Interreg projekt Expedire, načrt je medregionalno povezovanje manjših in srednjih podjetij v Avstriji in Sloveniji. Sodeluje pet projektnih partnerjev iz obeh držav. Skupna vrednost projekta znaša 1,4 milijona evrov, potekal pa bo do leta 2020.

„Investicije v obe smeri dobro tečejo“

Glavni cilj Interreg projekta Expedire je internacionalizacija regionalnih podjetnikov preko izvozov v Avstrijo ali Slovenijo. Vodilni projektni partner je graški Center za internacionalizacijo avstrijske Štajerske.

Sodelavka Karin Hölbling je pri prezentaciji ugotovila, da sta si sosednji državi v podjetniških strukturah izredno podobni in da investicije v obe smeri že zelo dobro tečejo. Načrt projekta je, da se pridobi čim več novih izvoznikov, ki še niso izkušeni pri čezmejnem poslovanju in lahko brezplačno koristijo strukturo mreženja v projektu, pravi Hölblingova.

Projekt Expedire Ljubljana interreg

expedire

V nasprotju s političnimi tendencami

Karin Hölbling se zaveda skrbi slovenskih podjetij glede na zakonske zaostritve pri poslovanju v Avstriji. Zato projekt tudi vidi kot znak, da se gospodarstvo kljub poostritvi kontrol čezmejnega blagovnega pretoka v nasprotju s političnimi tendencami razvija v smer regionalnega povezovanja.

Pomoč slovenskim podjetjem pri vstopu na tuji trg

Direktor Centra za mednarodno poslovanje Slovenske gospodarske zbornice Ante Milevoj si od projekta Expedire, ki ga Evropska unija preko Sklada za regionalni razvoj sofinancira v obsegu 85 odstotkov, pričakuje krepitev malih in srednjih slovenskih podjetij. Tem želijo z mreženjem, poslovnimi tečaji in kontaktnimi srečavanji pomagati pri vstopu na tuji trg, kar je po navadi povezano z velikimi birokratskimi napori.

Mariborska razvojna agencija že vrsto let sodeluje z avstrijskimi sosedi v Gradcu in dobro pozna podjetniške strukture na obeh straneh meje. Vodja organizacijske enote Evropska podjetniška mreža Vladimir Rudl si želi preko projekta pomagati predvsem manjšim podjetjem v regiji, ki se odločajo za prvi korak čez mejo.

Glej vest z dneva: Slovensko-avstrijski projekt Expedire