Analizirali nove kriterije financiranja

Na srečanju, ki sta ga v Trstu organizirali z deželnim odbornikom v Furlaniji-Julijski krajini (FJK) Giannijem Torrentijem krovni organizaciji SKGZ in SSO, so predstavniki primarnih ustanov analizirali in opozorili na vrsto problemov, ki jih bodo sprožili novi kriteriji financiranja, ki bodo začeli veljati že letos.

Dodelitev sredstev po novih kriterijih

Spremembe v financiranju slovenskih primarnih organizacij v okviru zaščitnega zakona namreč ponuja možnost, da se proces posodabljanja in nudenja najboljših „servisov“ slovenski narodni skupnosti odrazi tudi v načinu financiranja.

Torrenti financiranje organizacij

skgz

Kriteriji da morajo sloneti na jasnih prioritetnih izhodiščih in da je potrebno bolje premisliti zdajšnjo porazdeljenost primarnih ustanov v štiri tematske skupine, je med drugim dejal Torrenti in napovedal, da bo FJK do maja opravila vse potrebno in da bodo v tem času potekale priprave znotraj deželne posvetovalne komisije, posamezne primarne ustanove pa bodo lahko predlagale svoje poglede na nastajajoče pravilnike.