Iz leta v leto več prijav in obsodb

Število prijav in obsodb zaradi kršitve zakona o širjenju nacistične miselnosti se je v Avstriji v zadnjih letih občutno povečalo. Leta 2016 je državno tožilstvo zaradi kršitve zakona preiskovalo 213 primerov, izhaja iz poročila, ki ga je objavilo ministrstvo za pravosodje.

Iz poročila, ki ga povzema časnik „Standard“ je med drugim razivdno, da je leta 2014 zaradi kršitve zakona o širjenju nacistične miselnosti bilo sproženih 127 postopkov, leta 2015 pa se je število povišalo na 168 primerov. Povečalo pa se je v zadnjih treh letih tudi število obsodb, od 53 leta 2014, 79 leta 2015 na 83 obsodb lani.

Vest v nemškem jeziku