Slovensko-avstrijski projekt Expedire

Pet partnerjev iz Slovenije in Avstrije je zagnalo projekt Expedire, v okviru katerega nameravajo k izvozu spodbuditi 50 novih podjetij, ob tem pa ustvariti deset slovensko-avstrijskih poslovnih partnerstev. Cilje nameravajo med drugim doseči z organizacijo dogodkov mreženja podjetij ter izobraževanjem.

Za podjetja bodo storitve brezplačne

Partnerji v 1,4 milijona evrov vrednem projektu, katerega bo 85-odstotno financirala EU, so Center za internacionalizacijo Avstrijske Štajerske (ICS), gospodarska zbornica avstrijske Koroške (WKK), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Mariborska razvojna agencija (MRA) in podjetje Ortner Reinraumtechnik. Projekt bo trajal tri leta in se bo zaključil 31. marca leta 2020.

Zajema osem slovenskih in devet avstrijskih regij

Programsko območje, s katerega lahko prihajajo v projekt vključena podjetja, sicer ne pokriva obeh držav v celoti. Zajema osem slovenskih in devet avstrijskih regij, je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnila vodja projektov na IOCS Karin Hölbling. V prvi fazi projekta bodo partnerji oblikovali bazen okoli 300 malih in srednjih podjetij, ki jih bodo podrobno analizirali in tudi povprašali, kakšne težave imajo oziroma kaj jim je doslej še preprečevalo izvozno aktivnost. Nato bodo z mreženji in izobraževanji, ki jih bodo izvajali na obeh straneh meje in tudi prek interneta, skušali spodbuditi 50 novih podjetij k izvozu ter pripomoči k nastanku 10 novih poslovnih partnerstev.

Kot je poudarila Hölblingova, se podjetja ob vstopu na tuji trg srečujejo s številnimi novimi izzivi - na primer vprašanji zakonodaje, transporta, novih tveganj in podobno. V ICS pa ob tem pogosto slišijo tudi, da zainteresirana avstrijska podjetja na slovenski strani ne najdejo ustreznih partnerjev.

„Zelo smiseln projekt“

Projekt spodbujanja prvega izvoza slovenskih podjetij v Avstrijo in obratno je zelo smiseln, saj je sosednji trg za veliko malih in srednjih podjetij pogosto naraven prvi korak. Namestnica direktorja predstavništva avstrijskega gospodarstva v Sloveniji Advantage Austria Eva Pfurtscheller pa je ob tem izpostavila še eno pomembno povezavo med tema sosedama: Avstrija je pogosto neke vrste testni trg za slovenska podjetja, ki želijo širiti svoj izvoz v Nemčijo ali druge države zahodne Evrope, na drugi strani pa avstrijska podjetja Slovenijo uporabljajo kot prvo točko na poti na trge nekdanje Jugoslavije.

Kot je še spomnila Pfurtschellerjeva, je slovenski izvoz v Avstrijo lani znašal 1,8 milijarde evrov, medtem ko so avstrijska podjetja v Slovenijo izvozila za 2,7 milijarde evrov blaga in storitev. Slovenija je tako kljub majhnosti najpomembnejša izvozna destinacija za avstrijska podjetja, vsak Slovenec pa letno porabi za okoli 1300 evrov avstrijskih izdelkov in storitev.

Internacionalizacija je proces, ki zahteva trdo delo, dobre informacije, lobiranje in kanček sreče, je poudaril direktor centra za mednarodno poslovanje pri GZS Ante Milevoj. Razen sreče projekt Expedire pokriva vse pomembne dejavnike, je ocenil. Kot je spomnil, ima veliko malih in srednjih podjetij omejene kadrovske vire, zato pogosto za resen pristop k internacionalizaciji zmanjka tako časa kot znanja. „S projektom jim skušamo priti naproti na način, da del teh bremen prevzamemo na svoja ramena,“ je povedal.

Povezava: „Expedire“