Oskrba za Veliko noč zagotovljena

Samo tretjina 255 hišnih zdravnikov, ki imajo pogodbo z zdravstveno zavarovalnico, je imela ob božiču odprto ordinacijo, kar je ob izbruhu gripalnih infektov bilo mnogo premalo. Za Veliko noč je oskrba zagotovljena, pičla polovica zdravnikov bo na razpolago.

Dežela je, potem ko je ob božičnih praznikih bilo na razpolago premalo zdravnikov, naložila pokrajinski zavarovalnici in zdravniški zbornici, naj zdravniške službe ob času počitnic uskladijo tako, da bo oskrba zagotovljena.

Vest v nemškem jeziku