Gospodarski razvoj porabskih Slovencev

Slovenija pomembno prispeva h gospodarskemu razvoju slovenske narodne skupnosti v Porabju na Madžarskem. Skoraj v celoti je financirala izgradnjo kulturnega in informativnega centra Lipa v Monoštru, leta 2015 pa v celoti Slovensko vzorčno kmetijo v Gornjem Seniku. Za oboje je Slovenija namenila 1,8 milijona evrov.

Monošter Porabje Madžarska Lipa kulturni dom center Goraz Žmavc Jože Hirnök

uszs.gov.si

Odprtje prenovljenega centra Lipa v Monoštru.

Kot še navaja vlada RS, je Zveza Slovencev na Madžarskem, ena od krovnih organizacij porabskih Slovencev, na pobudo urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi ustanovila razvojno agencijo Slovenska krajina. Poleg investicijskih projektov Slovenija na letni ravni podpira programe delovanje omenjene agencije v višini med 70.000 do 100.000 evrov.

Manjšini „pomembna stebra dvostranskih odnosov“

V meddržavnih stikih na vseh ravneh sta avtohtoni manjšini, madžarska v Sloveniji in slovenska na Madžarskem, po navedbah slovenske vlade prepoznani kot pomembna stebra dvostranskih odnosov, vključno z gospodarskimi.