SKS podpira skupno stališče

Upravni odbor Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) je pri svoji seji v četrtek soglasno sklenil, da podpira stališče vseh treh političnih organizacij glede spremembe deželne ustave. Prav tako se SKS zavzema za finančno pospeševanje kulturnih domov narodne skupnosti.

SKS Bernard Sadovnik

orf

Sadovnik stavi na dialog

Kakor piše predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik v tiskovni izjavi, nadalje pričakuje, da bo možno v okviru nadaljnjih pogovorov v vprašanju nove koroške deželne ustave v dialogu najti rešitev, ki bo odgovarjala tudi narodni skupnosti.

„Ministrstvo naj podpira vzdrževanje domov“

Glede zakonske ureditve konference predsednikov in podpredsednikov sosveta vseh avstrijskih manjšin je upravni odbor soglasno podprl tozadevni sklep sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja. Upravni odbor SKS se je soglasno izrekel tudi za finančno pospeševanje kulturnih domov slovenske narodne skupnosti, ministrstvo za kulturo naj podpira vzdrževanje in obratovanje kulturnih domov.

Ravno tako se SKS zavzema za novelo zakona o pospeševanju tiska, ki naj omogoča sistemsko financiranje tiskanih medijev narodne skupnosti, zlasti Novic. Tozadevno se bo predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk in sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja Bernard Sadovnik pogovarjal v naslednjih tednih s poslanskimi klubi in s pristojnim ministrom.

Glej vest z dne 16.03.2017