Magna bo dobila finančno spodbudo

Slovenska vlada je v četrtek sklenila dodeliti 18,61 milijona evrov finančne spodbude družbi Magna Steyr za postavitev lakirnice Maribor. Naložba je sicer vredna 146,4 milijona evrov in bo predvidoma končana do konca oktobra 2019.

Projekt bo ustvaril 404 nova delovna mesta

Predmet investicijskega projekta je gradnja novega objekta za lakirnico avtomobilske karoserije, vključno s podporno infrastrukturo. Vlagatelj namerava v okviru projekta za gradnjo stavbe in nakup zemljišč nameniti 50,8 milijona evrov, za nakup novih strojev in opreme pa 95,6 milijona evrov.

Slovenska vlada je ugotovila, da Magnina investicija izpolnjuje pogoje za strateško investicijo na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica, rok za izvedbo naložbe pa je 10 let od sklenitve pogodbe o izvedbi investicije. Poleg tega je vlada s sklepom določila tudi nepremičnine na razvojnem območju, na katerih je predvidena gradnja v javno korist.

„Spodbuda projektnemu podjetju se bo državi povrnila, saj bo v naslednjih treh letih že iz naslova davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač podjetje predvidoma prispevalo skoraj 15 milijonov evrov, medtem ko naj bi celotni zunanji učinki investicijskega projekta na Slovenijo znašali skoraj 70 milijonov evrov,“ so pojasnili na vladi Republike Slovenije. Spodbuda ima po navedbah vlade tudi nefinančne učinke, kot so prepoznavnost Slovenije kot tujim investitorjem prijazno okolje, zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji, povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega, zmanjšanje vplivov na okolje.

Skupno bo nastalo 6.000 novih delovnih mest

Skupna vrednost prve in druge faze naložbe je 457 milijonov evrov, medtem ko je celotna investicija ocenjena pri 1,237 milijarde evrov. „S tem je izpolnjen zakonski pogoj, po katerem minimalna vrednost strateške investicije znaša 100 milijonov evrov,“ so spomnili na vladi RS. Izpolnjen je tudi pogoj o najmanj 1.000 delovnih mestih: Magna bo namreč v prvi fazi ustvarila omenjenih 404 novih delovnih mest, v drugi fazi pa dodatnih 1.500 novih delovnih mest oz. skupno 1.904 novih delovnih mest. Celotni projekt, vse štiri faze, bo prinesel okvirno 6.000 novih delovnih mest.

Magna Maribor

sta.si

Novo ustvarjena delovna mesta naj bi bila ohranjena vsaj za obdobje 10 let od podpisa pogodbe, saj investitor za prvo in drugo fazo predvideva 1.904 novih delovnih mest. „Iz tega tudi izhaja, da je zagotovljena dolgoročna ohranitev investicijskega projekta in proizvodnje v Sloveniji,“ so poudarili na vladi in dodali, da je s tem izpolnjen tudi zakonski pogoj glede dolgoročne ohranitve investicijskega projekta in proizvodnje v Sloveniji za najmanj 10 let od sklenitve pogodbe o izvedbi naložbe.

Vzpostavitev avtomobilskega obrata v Sloveniji

Končni cilj je vzpostavitev popolnoma funkcionalnega avtomobilskega obrata v Sloveniji z zmogljivostjo od 100.000 do 200.000 vozil na leto. Proizvodnja bo prispevala k pospeševanju gospodarske rasti. „Iz predloženega strateškega plana izhaja, da je dolgoročni strateški plan razvoj proizvodnje dokončanih vozil, kar bo vključevalo inovativne nove tehnologije. Tehnološka strategija je krepitev konkurenčnosti preko zmanjševanje proizvodnih stroškov, boljše kakovosti, izboljšane produktivnosti in krajšanja časa od začetne faze do produkcijskega vrha,“ so navedli.

Glej vest z dne 12.01.2017