Gospodarstvenik, politik, kulturnik...

Gost v nedeljski radijski oddaji Slovenskega sporeda ORF „Zajtrk s profilom“ bo tokrat diplomirani trgovec Joza Habernik iz Rikarje vasi. Po maturi na Slovenski gimnaziji in diplomi na dunajski Visoki šoli za svetovno trgovino je opravljal vodstvene funkcije v raznih podjetjih.

Joza Habernik Zajtrk s profilom Posojilnica

orf/velik

Večletni vsestranski funkcionar

Med drugim je Habernik bil 15 let v vodilni funkciji pri Zvezi bank, nato pa je učil na dvojezični Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu. Bil je slovenski občinski odbornik v Škocjanu in Žitari vasi, kjer je bil tudi podžupan. Prav tako je bil predsednik nadzornega odbora Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), nato pa politični tajnik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS). Iz aktivne politike se je sicer umaknil, še zdaj pa je dejaven v kulturnem življenju in objavlja kritične članke o narodnopolitičnih ter gospodarskih vprašanjih.

Posojilnica Bank egen

orf

V zadnjem letu je opozarjal predvsem na posledice in pasti pri prestrukturiranju slovenskega bančništva na južnem Koroškem. Od prvotno 18 Posojilnic jih je ostalo še sedem. Habernik pa dvomi, da bo s tem proces preureditve končan, obstoj Posojilnice bank pa dolgoročno zagotovljen. Zapiranje poslovalnic Posojilnice ga je vsekakor močno prizadelo.

Spregovoril bo o svojih izkušnjah

V pretežno gospodarsko obarvanem pogovoru z urednico Marico Kušej bo ena od osrednjih tem razvoj in perspektive slovenskega bančništva na Koroškem po prestrukturiranju. Spregovoril pa bo tudi o svojih izkušnjah kot pedagog, pa tudi kot funkcionar športnega društva v Rikarji vasi. Oddaja „Zajtrk s profilom“ se bo kot vedno začela ob 09.03 minute v Slovenskem sporedu ORF. Ponovitev oddaje bo v sredo med 9. in 10. uro.