Organizacije oddale usklajeno stališče

Nekaj let traja razprava v vrstah slovenske narodne skupnosti, ki je vodila do podanega stališča o omembi koroških Slovencev v novi deželni ustavi. Zastopniške organizacije pozdravljajo prizadevanja dežele, da tam zasidra slovensko narodno skupnost.

Organizacije že leta 2014 oddale pisni predlog

Z opozorilom, da so zastopniške organizacije slovenske narodne skupnosti pravočasno predložile svoje predloge, ki naj bi prišli do izraza v besedilu nove deželne ustave, se končuje pisni predlog, s katerim so Valentin Inzko (NSKS), Bernard Sadovnik (SKS) in Marjan Sturm (ZSO) v torek potrdili usklajeno stališče, naslovljeno na ustavno službo dežele, torej v roku, predvidenem za podajanje izvedenskih mnenj. Tisto pismo s predlogi za reformo deželne ustave nosi datum 30.4.2014, naslovnik pa je bil deželni poslanec Andreas Scherwitzel, predsednik odbora za ustavna vprašanja v deželnem zboru. To je bilo že v času priprav na temeljito reformo deželne ustave. S tega vidika je torej pomeljiv zapis na koncu v torek odposlanega pisma.

Razprava, ki je vodila do podanega stališča o omembi koroških Slovencev in slovenščine v vrstah slovenske narodne skupnosti traja že kar nekaj let. V pisni obliki je prišla na svetlo v trenutku občutno napetega ozračja. Nezadovoljstvo se je rodilo iz predloga, v katerem med drugim piše, da je nemščina deželni jezik. Zaradi tega je šla v torek na cesto študirajoča mladina s somišljeniki - tudi iz vrst nemško govorečih v deželi.

Nanti Olip

orf

Nanti Olip

„Kar nekaj točk, ki jih v osnutku ni“

Koordinacijo skupnega pisma so predsedniki Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev (SKS) zaupali poslujočemu podpredsedniku NSKS Nantiju Olipu, ki je mdr. ugotovil, da oddani predlog vsebuje mnogo točk, ki jih v obstoječem osnutku ni najti.

- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 14.02.2017