Upoštevati želijo zakone in odredbe

Z vprašanjem poimenovanja cest v trški občini Šentjakob v Rožu in imenovanjem ravnateljic in ravnateljev za dvojezične ljudske šole so se v četrtek popoldne v Celovcu ukvarjali člani Foruma za dialog, ki mu predseduje deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). V obeh primerih je prišlo do izraza, da so pristojnosti jasno dodeljene.

Forum dialog Kaiser ravnatelji cestna imena Šentjakob

orf

Za imena cest, ulic in trgov je pristojna je občina

Za poimenovanje cest je odgovorna in odločilna dotična občina, pri ravnateljskih mestih pa so odločilni kriteriji razpisa - in ti so jasno določeni v odredbi deželnega šolskega sveta. Poimenovanje ulic, cest in trgov je v kompetenci občin, v konkretnem primeru občine Šentjakob, tako deželni glavar Kaiser.

Kaiser: „Bomo še vprašali ustavno službo kanclerstva“

Forum dialog Kaiser ravnatelji cestna imena Šentjakob

orf

Odločitve morajo biti „brez pravnega dvoma“

Glede ravnateljskih mest je izhodišče zelo jasno in so kriteriji za imenovanje neizpodbitni, tako Kaiser.

Kaiser: „Ne bom dopustil, da se ruši pozitivno vzdušje“

Ozračje na seji Foruma za dialog da je bilo zelo dobro, so poudarili vsi udeleženci. V stvari sami so si nekatera mnenja sicer nasprotovala. Gremij pa da se je strinjal z ugotovitvijo, da je treba vprašanja rešiti brez emocij in podžiganja.

Forum dialog Kaiser ravnatelji cestna imena Šentjakob

orf

Medtem, ko predstavniki slovenskih krovnih organizacij izhajajo iz tega, da bodo novi ravnatelji ali ravnateljice razpisu ustrezajoče osebe z dvojezično kvalifikacijo, govori vodja koroških svobodnjakov Gernot Darmann glede dvojezičnosti o politično motiviranem kriteriju. Zato da je po njegovem treba upoštevati rezultat objektivizacije.

Vest v nemškem jeziku