ČESTITKE IN POZDRAVI

Vaše čestitke in želje sorodnikom, znancem in prijateljem lahko zdaj posredujete tudi po elektronski pošti. Pišite pa nam tudi kaj želite komu - in seveda, na katero nedeljo naj uvrstimo čestitko. Sicer pa tudi po ustaljeni navadi kličete in sporočite vaše čestitke in pozdrave.

Naslov: Sponheimerstraße 13, A-9010 Celovec/ Klagenfurt. Telefon: 0463/5330/29519 - Email

Blütenstämmchen

ORF

Minulo nedeljo smo čestitali naslednjim jubilantom:

Pri društvu upokojencev Šentjakob praznujeta Toni Krušic st., p.d. Rupi iz Velinje vasi, ter Ljubo Urbajs iz Žoprač rojstni dan. Zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

Pri slovenskem društvu upokojencev Pliberk obhajajo osebni Martina Polanc z Bistrice, Stanko Sadjak iz Šmihela, ter Janez Tschokl iz Podroja. Obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Antonia Wieser iz Slovenjega Plajberka slavi 92. rojstni dan. Obilo zdravja, mnogo sreče in božjega blagoslova ter še veliko sončnih dni.

Pri društvu upokojencev Podjuna praznujejo rojstni dan Veronika Lesjak iz Goselne vasi, Kati Wrulich iz Grabalje vasi, Valentin Cidej iz Železne Kaple, ter Albert Prutej iz Nagelč. Zdravja, zadovoljstva in dobrega počutja.

Pri društvu upokojencev v Selah praznujeta rojstni dan Renata Užnik na Srednjem Kotu ter Willi Kramer v Borovljah, ki slavi 75-letnico. Vse najboljše in še mnogo lepih let.

70. rojstni dan slavi Štefan Kordesch iz Male vasi. Zdravja, sreča in osebnega zadovoljstva.

V Slovenjem Plajberku je obhajala 60. rojstni dan Krista Laußegger. Vse najboljše, mnogo sreče, predvsem pa zdravja in osebnega zadovoljstva.

Pri Mariji na Zili praznuje 90-letnico Kugyjev nagrajenec, botanik, organist in nekdanji ravnatelj Karl Samonig. Božjega blagoslova.

Naša kolegica Danica Thaler-Urschitz je slavila rojstni dan. Vse najboljše in mnogo ustvarjalnosti pri radijskem in televizijskem delu!

Prisluhnite: Oddaja voščil pretekle nedelje