ČESTITKE IN POZDRAVI

Vaše čestitke in želje sorodnikom, znancem in prijateljem lahko zdaj posredujete tudi po elektronski pošti. Pišite pa nam tudi kaj želite komu - in seveda, na katero nedeljo naj uvrstimo čestitko. Sicer pa tudi po ustaljeni navadi kličete in sporočite vaše čestitke in pozdrave.

Naslov: Sponheimerstraße 13, A-9010 Celovec/ Klagenfurt. Telefon: 0463/5330/29519 - Email

vrtnice rože

hudl

Minulo nedeljo smo čestitali tem jubilantom in jubilantkam:

V Celovcu je te dni praznoval rojstni dan Mirko Isopp, p.d. Lebnov. Obilo zdravja in mnogo sreče, ter, da se bi izpolnile vse skrite želje.

Rojstni dan je praznovala Bernadko Wautsche na Letini. Vse najboljše in najlepše ter mnogo zdravja in veliko sreče.

Pri društvu upokojencev Pliberk so slavili osebni praznik Helga Leimisch iz Pliberka, Amalija Vauti iz Repelj, Bernardka Wautsche z Letine, Peter Hutter iz Večne vasi ter Hildegard Potočnik iz Pliberka. Sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva.

Na Rebrci pri Železni Kapli je praznovala rojstni dan Corina Golautschnig. Vso srečo sveta in mnogo dobrega počutja.

Pri lovskem zboru Železna Kapla je praznoval rojstni dan Andrej Ošina iz Koprivne. Vse najboljše, sreče in lovskega blagorja.

Te dni obhajajo pri slovenskem društvu upokojencev Podjuna osebni praznik Beno Kraut iz Dobrle vasi, Leo Sturm z Žamanj, Vida Antonija Kimovec iz Dobrle vasi, Hani Kuchar iz Železne Kaple, Vida Paulič z Obirskega
ter Waltraud Pečnik iz Grabalje vasi. Obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Anton Koren iz Šentjakoba v Rožu je slavil god. Vse najboljše, zdravja in dobrega počutja.

87. rojstni dan je v Celovcu slavil Alois Miklavžina. Vse najboljše, posebno pa trdnega zdravja.

Člani društva upokojencev v Selah čestitajo za rojstni dan Hanzu Kelichu p.d. Mlákar na Borovnici ter Bertiju Dovjak na Srednjem Kotu. Zdravja in zadovoljstva.

V Šentjakobu v Rožu je te dni praznovala rojstni dan Fini Kleibner. Obilo zdravja in dobre volje.

Prisluhnite: oddaja voščil tega tedna