Pri príležitosti 25. výročia | špeciálne vydanie Ústavy SR

Kancelária Národnej rady (NR) SR vytlačila pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR, ktoré si pripomíname 1. septembra, jej špeciálne vydanie. Zároveň sa pre verejnosť otvoria brány parlamentu, ako aj Bratislavského hradu. Návštevníci si špeciálne vydanie budú môcť odniesť.

Kancelária Národnej rady (NR) SR vytlačila pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR, ktoré si Slovensko pripomína 1. septembra, jej špeciálne vydanie. Zároveň sa pre verejnosť otvoria brány parlamentu, ako aj Bratislavského hradu. Návštevníci si špeciálne vydanie budú môcť odniesť.

Verfassung der Slowakischen Republik

TASR

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Slovenská národná rada (SNR) na svojom plenárnom zasadaní 31. augusta a 1. septembra 1992 prerokovala vládny návrh Ústavy SR. Ústavu SR poslanci schválili 1. septembra 1992 požadovanou trojpätinovou väčšinou. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa zdržali. Ústavu SR slávnostne podpísali 3. septembra 1992 predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade za účasti mnohých významných hostí.

Počas dňa otvorených dverí bude pre verejnosť vystavený aj originál Ústavy SR v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Nazýva sa aj Sieňou Ústavy SR, keďže tu bola 3. septembra 1992 slávnostne podpísaná. V sále bude možné vidieť presné rozloženie originálneho stola, na ktorom sa tak stalo. Bude tam aj spravodajsko-dokumentárne pásmo fotografií, ktoré zachytávajú podpis a prijatie Ústavy SR spred 25 rokov.

Prvopis ústavy je vyhotovený na ručne robenom papieri. Text najvyššej právnej normy štátu je kolektívnym dielom. Umelecká knižná väzba ústavy je však prácou jediného človeka – reštaurátora Ivana Galamboša.