„Hudobný sprievodca po Bratislave | Musikführer Bratislava"

V Slovenskom inštitúte sa nedávno konala tlačová konferencia o kultúrnom programe v Bratislave. Medzi početnými reprezentantmi kultúrnej ponuky mesta stretla moja kolegyňa Tereza Chaloupková aj autorku diela „Hudobný sprievodca po Bratislave | Musikführer Bratislava" Zuzanu Godárovú.

On demand | Rádio Dia:tón | 5.6.2017

Musikführer Bratislava | Buchpräsentation in Wien

Hudobné centrum, 2017

Publikácia je v slovenskom a nemeckom jazyku a mapuje miesta, osobnosti, súbory a udalosti, ktoré v Bratislave – nazývanej aj „mestom hudby“ – súvisia s klasickou hudbou, ako aj s ďalšími hudobnými žánrami.

Autorka Zuzana Godárová na tejto publikácii spolupracovala aj s Jánom Vyhnánkom. Obaja su aktívni sprievodcovia po Bratislave so zameraním na hudobné dianie. V knihe ponúkajú svoje poznatky tak Bratislavčanom, ako aj návštevníkom mesta.

To, čo sa Tereza Chaloupková od autorky o tomto kultúrnom diele dozvedela, si vypočujete v aktuálnej relácíi Rádia Dia:tón | 5.6.2017 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland | livestream.