O význame katolíckej cirkvi | Medzi tradíciou a konzumnou spoločnosťou

„Die katholische Kirche der Slowakei im Spannungsfeld zwischen Tradition und westlicher Konsumgesellschaft“ bol titul prednášky opáta Ambróza Martina Štrbáka, v ktorej sa venoval súčasným výzvam cirkvi. Ako problematické témy neustále sprevádzajú jeho životnú a pracovnú cestu, o tom rozpráva opát v aktuálnom vysielaní Rádia Dia:tón.

On demand | Rádio Dia:tón | 22.5.2017

V slávnostnej sále Diplomatickej akadémie vo Viedni organizuje Österreichisch-Slowakische Gesellschaft pravidelne prednášky so zaujímavými témami o Slovensku a Rakúsku. Tentokrát spoločnosť pozvala na sympózium s témou „Kirche und Slowakei – eine wechselvolle Beziehung“.

Vortrag von Abt Ambróz Martin Štrbák in der Diplomatischen Akademie

Yvonne Strujic

45-ročný kňaz, jeden z najmladších opátov sveta, sa so mnou rozprával pre Rádio Dia:tón o jeho prednáške, o význame katolíckej cirkvi v dnešnej dobe a o jeho vzťahu k Viedni a Rakúsku.

Rádio Dia:tón | 22.5.2017
21:40 Uhr | Radio Burgenland | livestream

Mnohí hostia si vypočuli prednášky opáta premonštrátskeho kláštora v Jasove pri Košiciach Ambróza Martina Štrbáka „Die katholische Kirche der Slowakei im Spannungsfeld zwischen Tradition und westlicher Konsumgesellschaft“ a historika Ernsta Bruckmüllera, ktorý sa venoval téme „Streiflichter aus der 1200-jährigen Geschichte des Christentums in der Slowakei“.

Vortrag von Abt Ambróz Martin Štrbák in der Diplomatischen Akademie

Yvonne Strujic