Slovensko vlani porušilo ľudské práva svojich občanov v 9 prípadoch

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) konštatoval v uplynulom roku porušenie ľudských práv zo strany Slovenskej republiky v celkovo deviatich prípadoch. Je to o štyri prípady menej ako v roku 2015. Uvádza sa to v správe o činnosti zástupcu SR pred ESĽP za rok 2016, ktorú dnes vzala na vedomie vláda.

Slovenskej vláde bolo vlani notifikovaných 37 prípadov, vyjadrovala sa k nim prostredníctvom zástupkyne Marice Pirošíkovej. ESĽP vyhlásil rozsudky v desiatich prípadoch, v troch prípadoch sťažnosti označil ako neprijateľné, v 18 rozhodol o schválení zmieru dosiahnutého stranami, päť prípadov vyčiarkol zo zoznamu na základe jednostrannej deklarácie vlády a jeden z dôvodu, že sťažovateľ nereagoval na výzvu.

V prípade rozsudkov vynesených proti SR štrasburský súd konštatoval porušenie zákazu mučenia (1 prípad), porušenie práva na prerokovanie veci v primeranej lehote (4 prípady), porušenie práva na spravodlivé súdne konanie (1 prípad) a práva na účinný prostriedok nápravy (1 prípad).

V štyroch prípadoch Slovensko porušilo právo svojich občanov na pokojné užívanie majetku. Išlo o vlastníkov bytových domov v kontexte regulácie nájomného, kde ESĽP priznal sťažovateľom majetkovú škodu v celkovej výške 472.830 eur. V priebehu roka 2016 Slovensko vyplatilo na základe rozhodnutí štrasburského súdu sťažovateľom celkovo 690.040 eur, z toho 167.390 eur v rámci uzavretých zmierov.

Od roku 1990 do konca minulého roka súd notifikoval slovenskej vláde spolu 917 sťažností. V roku 2016 bolo notifikovaných 47 sťažností, ich počet sa oproti roku 2015 zvýšil o 40 percent. Všetky vlaňajšie sťažnosti boli individuálne, proti SR teda nebola podaná ani jedna medzištátna sťažnosť.

Predseda ESĽP Guido Raimondi počas marcovej návštevy Slovenska uviedol, že na súčasnej preťaženosti jeho súdu sa Slovensko nepodieľa. Momentálne je podľa Raimondiho na ich súde približne 85.000 sťažností, ale už prednedávnom výrazne klesol nápad vecí zo SR. V súčasnosti je na ESĽP okolo 160 sťažností, a teda Slovenská republika nevytvára veľký problém s nevybavenými sťažnosťami, ktoré trápia ESĽP, povedal šéf štrasburského súdu.

Zdroj: TASR