Mikulášska besiedka | „Hľadá sa Mikuláš“

Školský spolok SOVA a divadlo pre deti JGT Zvolen pozýva na mikulášske divadelné predstavenie v utorok, 8.12.2015 do divadelnej sály školy Komenský na Sebastianplatz vo Viedni.

MIKULÁŠSKA BESIEDKA | HĽADÁ SA MIKULÁŠ

o 16.00 hod.
v divadelnej sále Komenský Sebastianplatz 3, 1030 Wien
vstupné: 10,- €
členovia spolkov: 5,- €

Po predstavení príde Mikuláš so svojou nádielkou!

Rezervácia vstupeniek do 1.12.2015 | elena.mandik@utanet.at
Napíšte meno, telefónne číslo a počet detí. Vstupenky si možno vyzdvihnúť v pokladni divadla ½ hodinu pred predstavením.

Link

Školský spolok SOVA | Rakúsko - slovenský kultúrny spolok