Igor Grossmann | „Das Dorf. Dedina“

Gallerie auf der Pawlatsche, ako fórum stretnutí s východoeurópskou, sociálne témy dokumentujúcou fotografiou Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity. V súčasnosti vystavuje fotografie Igora Grossmanna, ktorý sa okrem iného venuje aj životu na slovenských dedinách. „Das Dorf. Dedina“ obsahuje fotografie zo Slovenska z rokov 1955-1975.

On demand | Rádio Dia:tón | 7.12.2015

V aktuálnom vysielaní rádia Dia:tón hovorí kurátor Gero Fischer o týchto fotografiach a o zaujímavostiach okolo Igora Grossmanna.

Das Dorf. Dedina | Igor Grossmann

Igor Grossmann | Anna Schirlbauer

Igor Grossmann | Fotograf

Igor Grossmann

Igor Grossmann (1924-2013)
Autor viacerých obrazových publikácií a legenda slovenskej dokumentárnej fotografie, mal široký námetový záber: od krajiniek, európskych miest a reportáží, cez priemysel až k hudbe, abstraktným a žánrovým obrazom a portrétom osobností slovenskej kultúry (oficiálnym aj neoficiálnym). K jeho najznámejším cyklom fotografií patria: Paríž, Arménsko, Archaické Rumunsko, O dreve, Sklo, Prváci a Slovenská dedina. Do konca 60. rokov 20. storočia, kedy sa z rodnej Žiliny presťahoval do Bratislavy, zachytával dedinské prostredie, ktoré dnes už nenávratne patrí minulosti. Toto prostredie mu učarovalo, bohatstvo ľudového odkazu ukryté v bytčianskych dvoroch, kysuckých kopaniciach, oravských dolinách a liptovských holiach. Výstava prezentuje originálne autorské fotografie v klasickej čiernobielej technike, pochádzajúce z jeho pozostalosti.

Kurátorom Gerovi Fischerovi a Vladimírovi Kočí sa prostredníctvom záberov Igora Grossmanna podarilo vo Viedni zaktualizovať uplynulý vidiecky život zo stredoslovenských horských dediniek.

Výstava fotografií

Igor Grossmann | „Das Dorf. Dedina“
Gallerie auf der Pawlatsche
Altes AKH, Spitalgasse 2-4/Hof 3 gegenüber Narrenturm c/o Institut für Slawistik, 1090 Wien

ovtáracie hodiny | po - pi 8.00 do 19.00
výstava trvá do 8.1.2016

Galerie auf der Pawlatsche

Od roku 1999 ponúka galéria okrem pohľadu do výtvarných umení východoeurópskych krajín, aj možnosť pre študentov všetkých odborov koncipovať a uskutočniť ich vlastné projetky. Pre záujemncov a angažovaných sú v ponuke aj workshopy so známymi fotografmi.
Link | Gallerie auf der Pawlatsche