Jubilejný koncert k 105. narodeninám Cikkera

„Je evidovaný nielen v encyklopédiách hudobníkov, ale jeho diela sa hrávajú aj za hranicami Slovenska. Mnohé jeho opery mali premiéru práve v zahraničí, nielen v Nemecku či Švajčiarsku, ale po celom svete,” hovorí huslista Peter Michalica počas spomienkového večera pre skladateľa Jána Cikkera v Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku o jeho dobrom priateľovi.

On demand | Rádio Dia:tón | 28.11.2016

Ján Cikker Gedenkkonzert im Österreichisch-slowakischen Kulturverein Wien

Ingrid Fux | Edith Veith-Mistríková

Viera Bartošvá - klavír, Andrea Čajová-Vizvári - soprán, Peter Michalica - husle

Rádio Dia:tón
28.11.2016 o 21:40
Radio Burgenland | Livestream

Veľkou srdcovou záležitosťou kultúrnej referentky Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Edith Veith-Mistríkovej je priblížiť výnimočných slovenských umelcov aj viedenskému publiku. Nezabúda pritom ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Pani Veith-Mistríková pravidelne usporadúva takzvané spomienkové večery. Práve prednedávnom sa početné publikum v spolku vžilo do známej slovenskej kompozície 20. storočia, na spomienkovom večere venovanému známemu skladateľovi Jánovi Cikkerovi.

Ján Cikker Gedenkkonzert im Österreichisch-slowakischen Kulturverein Wien

Ingrid Fux | Edith Veith-Mistríková

Bol to jubilejný koncert k 105. narodeninám významného slovenskéhho hudobného skladateľa, ktorý ovplyvnil hudobné dianie minulého storočia nielen doma, ale i v zahraničí.

Maria Helienek bola pre Rádio Dia:tón na koncerte, na ktorom odzneli skladby Jána Cikkera a jeho žiakov, interpretované Petrom Michalicom na husliach, sopranistkou Andreou Čajovou-Vizvári a Vierou Bartošovou na klavíri.

Ján Cikker Gedenkkonzert im Österreichisch-slowakischen Kulturverein Wien

Ingrid Fux | Edith Veith-Mistríková

Peter Michalica a rakúsky hudobný skladatel Werner Pelinka

Organizátorka Edith Veith-Mistríková porozprávala v rozhovore s Mariou Helienek, čo pre ňu znamenajú spomienkové podujatia, a na aké sa členky a členovia spolku v budúcnosti ešte môžu tešiť.

Medzi publikom v spolku sa na spomienkových večeroch vždy nájde aj známa osobnosť rakúskej kultúrnej scény. Tentokrát to bol rakúsky hudobný skladateľ Werner Pelinka.

P. Michalica o Cikkerovi | „Neuveriteľná skromnosť takého veľkého človeka“

Peter Michalica zahral v tento večer niekoľko skladieb Jána Cikkera na husliach aj napriek tomu, že veľký skladateľ zvlášť pre husle nikdy nekomponoval. „Ja som sa ho spýtal, či by neskomponoval niečo aj pre husle. A on tak skromne odpovedal: ‚Necítim sa byť dosť kompetentný na to, aby som komponoval pre husle‘. To je neuveriteľná skromnosť od takého veľkého človeka,“ spomína hudobník a dobrý priateľ skladateľovej rodiny, ktorý je dnes aj predsedom správnej rady nadácie Jána Cikkera.

Ján Cikker Gedenkkonzert im Österreichisch-slowakischen Kulturverein Wien

Ingrid Fux | Edith Veith-Mistríková

Ingrid Fux, Werner Pelinka, Manuela Miebach, Edith Veith-Mistríková, Jana Tarinová

Tip na podujatie
V nedeľu, 4. decembra sa národnostná skupina môže prísť potešiť z krásnych vianočných kolied na “Tradičnom vianočnom koncerte so SĽUKom“ o 14.30 vo Franziskanerkirche v 1. viedenskom okrese.

Links

“Tradičnom vianočný koncert so SĽUKom“ | Agentúra Sk&Wien | Helena Steiner
Rakúsko-slovenský kultúrný spolok