Őszi program a Magyarok Népfőiskolájánál

A Burgenlandi Népfőiskolák őszi/téli programja több mint 700 tanfolyamot tartalmaz. Elsősorban ezúttal is nyelvtanfolyamokat találunk az ajánlatban. A nyugati nyelvek mellett nagy szerep jut a német mint idegennyelv-tanfolyamoknak és a burgenlandi népcsoportok által beszélt nyelveknek, így a magyarnak is.

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának vezetője Somogyi Attila különösen büszke arra, hogy a VHS az egyetlen olyan burgenlandi intézmény, ahol megszerezhető a nemzetközileg is elismert ECL nyelvvizsga. A népfőiskola minden éven indít kezdő-, haladó-, de speciális, mint magyar a munkahelyen vagy magyar, mint hivatalos nyelv tanfolyamokat is.

„Az utóbbi időben kissé csökkent az érdeklődés, ez talán annak is betudható, hogy több a kínálat, Felsőőrben is bővült a magyar oktatást kínáló tanfolyamok száma, de megint szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy nálunk szigorú követelmények szerint zajlik az oktatás. Pozitív, hogy a népcsoporti hozzátartozók részéről nőtt meg újabban az érdeklődés“, mondta el Somogyi Attila.

Somogyi

VHS Bgld

A nyelvoktatás mellett színes programot kínálnak

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája nemcsak nyelvi tanfolyamokat, hanem nagyon sok egyéb programot is kínál. Célul tűzték ki az őrvidéki magyar kultúrkincs gyűjtését, feldolgozását és átörökítését. Aktív citeracsoporttal, népdalkörrel rendelkeznek, melyek idén is várják az érdeklődőket.

VHS Balatoni tábor 2016

ORF Bgld

Burgenlandi Székelyek - ősbemutató Felsőőrön

Somogyi Attlia két őszi programra is felhívta a figyelmet, melyek a Magyarok Népfőiskolájának szervezésében valósulnak meg: szeptember 22-én, pénteken 19:00 órakor a felsőőri Dieselkino moziban kerül sor a Burgenlandi Székelyek című film ősbemutatójára. Mester Ákos dokumentumfilmes, a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium egykori diákja a mai Burgenland területén élő magyarság történetével és jövőjével foglalkozik.

Magyarok Népfőiskolája ősz 2017

vhs/ungarn

A film és egyben a címe is, egy érdekes legendán alapul, mely szerint a helyi magyarság ősei székely határőrök voltak, akiket Szent István király juttatott földhöz, erősítvén az új államot. Ez az elmélet nem csak Őrvidéken, de Székelyföldön, Burgenlandtól 1000 km-re szintén így él a köztudatban, hogy a nyugati határőrök Székelyföldről származnak. Egy nemzedékről-nemzedékre, szájhagyomány utján öröklött história a mai napig fennmaradt, míg Magyarországon kevésbé köztudott a székely-őri viszony. Mester Ákos ennek a legendának a nyomába eredt és ezen keresztül mutatja be az Őrvidéki hagyományait és reményteli jövőjét is.

Régészeti-történelmi vándorlás

A Magyarok Népfőiskolájának második őszi programja szeptember 30-án lesz - szintén az elődők nyomába eredve. Régészeti-történelmi vándorlásra hívnak a Kőszegi-hegységbe. A túra találkozóhelye 10:00 órakor a felsőkéthelyi/Neumarkt im Tauchental templomnál lesz.