Gemeralversammlung des Österreichisch-slowakischen Kulturvereins und Schulvereins SOVA, Novemver 2017

Rádio Dia:tón 20.11.– 15:35

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok oslavuje 35. jubileum

Minulý týždeň sa v miestnostiach Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku na Otto-Bauer-Gasse opäť raz stretli jeho členovia na generálnom zhromaždení. Pri tejto príležitosti si v Rádii Dia:tón zaspomínali noví aj starí funkcionári na 35 rokov Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku vo Viedni. viac …

Ľuboš Blaha

podujatie 06.11.– 13:08

Ľuboš Blaha vo Viedenskom filozofickom fóre

Viedenské filozofické fórum Dokumentačného strediska pre vychodo- a stredoeurópsku literatúru | DOML prezentuje prednášku filozofa a politológa Ľuboša Blahu s názvom „Antiglobalista“. viac …