Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 20.5.2018. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Velikoborištofska kazališna grupa je predstavila komediju „Teatar, teatar“. Režiser i glumac Ivan Rončević je po prvi put sam napisao kusić. U njem ide za to, da na nekom kazališću na Broadwayu pripravljaju predstavu poznate drame „Romeo i Julija“ sa zapravo nesposobnimi glumci.

Kulturni tajedan 14.5.2018. on demand

pandiljak: Rub i sredina

LET’S CEE Film Festival u Beču priredjuju od 2012. ljeta. Na programu festivala sredinom aprila su bili i igrani filmi iz Hrvatske „Muškarci ne plaču“, „Ivan“ i „Rudar“. U svi ovi filmi je sudjelivao hrvatski glumac Leon Lučev. On je igrao jednu od glavnih ulogov u svi tri produkcija.

Rub i sredina 14.5.2018. on demand

utorak: Plava raca

Katarina Gruber iz Mjenova je dobila nagradu Zlata ditelina protiv nasilja 2017. 13-ljetna je osvojila jednu od trih osebujnih nagradov za mladinu. Napisala je štoricu o boju u Siriji.

Plava raca 15.5.2018. on demand

srijeda: Širom barom

Farska crikva Cogrštofa je od lajnskoga augusta prebivališće Putujuće Celjanske Marije. Zbog toga tamo dolazu hodočasniki iz svih krajev Gradišća. Prilikom hodočašćenja Uzlopcev i Trajštofcev je Cogrštofska autorica Ana Šoretić prezentirala svoju najnoviju dvojezičnu knjigu „Korak po korak“, čiji sadržaj je isto posvećen hodočašćenju.

Od februara početo ORF Gradišće u svojoj seriji Pomagati od srca predstavlja ljude, ki se u svojem slobodnom času zalažu na različni sektori. Brojna društva ne bi mogla egzistirati prez dobrovoljnih pomagačev - tako i neogometni klubi. Dobra duša SV Vulkaprodrštofa je Peter Krojer. Ča on sve čini za svoj domaći klub, to si je pogledala Patricia Schuller.

Širom barom 16.5.2018. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Povjesničar Feliks Tobler je 9. maja svečevao svoj 70. rodjendan. Rasporčan je po študiju 1974. ljeta zaposlen u Zemaljskom arhivu i je po potpisanju kulturnoga ugovora s Hrvatskom za Gradišće peljao brojne projekte. Duže vrime je istraživao seljenje Gradišćanskih Hrvatov u 16. stoljeću. Tobler posjeduje vjerojatno najveću privatnu zbirku grafičkih portretov ljudi bivšega zapadnougarskoga područja.

Poslušajte priliku 17.5.2018. on demand

petak: Živo Srebro

Mladi muzičari Radoslav Janković iz Hrvatskoga Jandrofa i Jurica Maasz iz Čunova su dobitniki nagrade Mini-Metron za 2017. Nagradu dodiljuje Hrvatski centar u Beču.

Živo srebro 18.5.2018. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 19.5.2018. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 19.5.2018. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 20.5.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail