Dobar dan Hrvati

ORF svaku nedilju producira novo izdanje televizijskoga magazina na hrvatskom jeziku. Na ovoj stranici si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati - emisija od nedilje

Dobar dan Hrvati 20.5.2018.

S ovimi izvještaji: Kuhanje za Povijesni kulinarijum, 100 ljet Republika Austrija u Filežu, mladi pijanist Boris Rapl, dičji igrokaz „U svitu fantazije“ u Uzlopu i izložba karikturov „Oštrim perom“ u Željeznu.

Dobar dan Hrvati u TVteki

„Dobar dan Hrvati“ 27.5.2018.

U ovoj emisiji morete viditi slijedeće prinose: CD s pirovnimi i pogrebnimi jačkami, 100 ljet konac Prvoga svitskoga boja u Gerištofu, park Jonny Moser u Beču otvoren, Minimetron za mlade muzičare i pišačenje po punom misecu u Mjenovu.

„Dobar dan Hrvati“- uživo

nedilju, 27. maja u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće

„Dobar dan Hrvati“ - repriza

pandiljak, 28. maja u 5.00 (VPS 5.00), ORF 2

utorak, 29. maja u 9.00 (VPS 9.00), ORF III

Pišačenje po punoj misečini u Mjenovu

Društvo za polipšanje sela u Mjenovu je po desetljetnoj pauzi opet priredilo pišačenje po punom misecu, a to s velikim uspjehom. Na pet kilometrov dužički put se je otpravilo oko 200 pišakov. U zadnji ljeti su priredili pišačenje početkom jeseni, ov put su se odlučili za ov poseban termin.

Priredba o koncu 1. Svitskoga boja

Prilikom ljetošnje 100. obljetnice konca Prvoga svitskoga boja je povjesničar Nikola Benčić predavao u Gerištofu. Pritom se je bavio s gospodarstvenimi, političkimi i kulturnimi posljedicami konca boja za Gerištof. Mladi i stariji su u velikom broju bili zainteresirani za dogodjaj, ki je podilio Gradišćanske Hrvate u tri države. Priredbu su inicirali i organizirali autori seoske kronike Gerištofa: Franz Hedl, Franz Poosch i Slavko Krizmanić.

Projekt o 1938. ljetu u facebooku

Gradišćansko društvo za istraživanje se u facebooku bavi s dogodjaji 1938. ljeta i s proganjanjem gradišćanskih Židovov. Pri tom povjesničari svoja istraživanja publiciraju u 38 poglavlji u takozvani live-tickeri.

Park u čast Jonnyja Mosera u Beču otvoren

U prvom bečanskom kotaru su ov tajedan otvorili Park Jonnyja Mosera. Rodjeni Pandrofac Moser je bio povjesničar, fizičar i borac u otporu. Za vrime nacionalsocijalizma su Mosera proganjali zbog njegovoga židovskoga porijekla.

CD s pirovnimi i pogrebnimi jačkami

Rudi Karazman, ki je rodjen u Filežu, je pokrenuo muzički eksperimenat. Pri projektu različni gradišćanskohrvatski i hrvatski muzičari snimaju stare hrvatske pirovne i pogrebne jačke u novom zvuku i aranžmanu. Jačke ćedu prezentirati na CD-u s naslovom „Bolschoi beat Gradišće - gradišćanski funeral & wedding songs“.

Minimetron za 2017. za mlade muzičare

Mladi muzičari Radoslav Janković iz Hrvatskoga Jandrofa i Jurica Maasz iz Čunova su dobitniki Minimetrona za 2017. ljeto. Nagradu svako ljeto dodiljuje Hrvatski centar u Beču. 23-ljetni Jurica Maasz i 21-ljetni Radoslav Janković prebavu skoro svaku slobodnu minutu skupno uz muziku.

Dobar dan Hrvati - Prošle emisije

Dobar dan Hrvati 13.5.2018.

S ovimi izvještaji: Proba mladih Hajdenjakov s prijatelji iz Židana, pomagati od srca: Peter Krojer, 70 ljet povjesničar Feliks Tobler i predstava „Teatar, teatar“ u Velikom Borištofu.

„Dobar dan Hrvati“ 6.5.2018.

S ovimi temami: Monografija „Miloradić“, igrokaz „Tri oci“ u Novom Selu, 20 ljet Črip, knjiga s teksti za hodočasnike i jezična hiža u Beču.

Dobar dan Hrvati 29.4.2018.

S ovimi temami: protulićni koncert u Šuševu, 1. sajam za žene u Vulkaprodrštofu, nagrada Rosa Jochmann ide u Cindrof, kipi od keramike u Kugi, igrokaz „Med vaši i našim“ u Uzlopu, CD Koprive.