Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.15 do 18.25, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 20.2.2017. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Austrijansko savezno ministarstvo za Europu, integraciju i vanjske posle će ljetos posvetiti težišće svojih kulturnih djelatnosti Republiki Hrvatskoj. Otvaranje kulturnoga ljeta je bilo u lokalu Porgy & Bess u Beču. Pri tom je nastupila gradišćanskohrvatska grupa Coffeeshock Company i jačkarica Paxov i solistica Kristijana Ujkica.

Kulturni tajedan 20.2.2017. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Drago Štambuk je jako mnogostran človik. On je vračitelj, pjesnik, esejist i diplomat. 67-ljetni, ki je rodjen u Selci na otoku Braču, je nedavno u Beču predstavio svoju najnoviju zbirku pjesam s naslovom „Lovac i srna“, ka je izašla u nakladi Wieser.

Rub i sredina 20.2.2017. on demand

utorak: Plava raca

Domaće živne su čudakrat obljubljeni kotrigi obitelji i dragi prijatelji dice. Helena i Sarah iz Pinkovca povidaju o svojoj mački odnosno svojem kucku.

Plava raca 14.2.2017. on demand

srijeda: Širom barom

Oštra zima otežava živinam u prirodi žitak. Ptice si teško najdu hranu isto tako kot lozne živine. Sve one su odvisne od toga, da je gdo nakrmi. Za divljinu se skrbu lovci a za ptice imaju ljudi u brojni vrti postavno ptičje staniće. Tako i u Filežu.

Tamburaška grupa Zelenjaki z Gerištofa je u domaćem selu piredila mesopusno šaro otpodne. Uz muzički program su kotrigi društva prikazali i šalne skeče, da bi nananovič oživili malo zanemarenu tradiciju amaterskoga kazališća u selu.

Širom barom 15.2.2017. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Na Terezijanumu u Željeznu nudu u tri školski smiri, i to na realnoj gimnaziji, stručnoj školi i višoj školi za gospodarska zvanja hrvatski jezik. Ukupno se uči onde 36 školarov i školaric hrvatski. Ali hrvatska rič se čuje ne samo u razgovori školaric ili u hrvatskom podučavanju nego i med učitelji različnih predmetov. Neki podučavaju jur dugo ovde. Oni povidaju ča im djelo u ovom stanu znači i kakov pogled imaju na ovu školu.

Poslušajte priliku 16.2.2017. on demand

petak: Živo Srebro

Fenom hrvatske pop i rock muzike se je nudio projduću subotu u Beču pravi vrhunski koncert. Dvi najveće zvijezde hrvatske glazbe, Oliver Dragojević i Gibonni su skupno stupili pred oduševljenu publiku. Uz vlašće jačke su prezentirali skupni album „Familija“, ki je izašao u lanjskom ljetu.

Živo srebro 17.2.2017. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 18.2.2017. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 18.2.2017. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 19.2.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail