Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.15 do 18.25, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 28.3.2017. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Dolnjopuljansko folklorno društvo Hajdenjaki svečuje ljetos 40. obljetnicu postojanja. Geslo jubilarnoga nastupa u Kugi u Velikom Borištofu je bilo „Hajde na put“, s kim su folkloraši pozvali svoje goste i prijatelje na skupno putovanje krez regije južnih Slavov. Tako su bile pojedine regije Hrvatske zastupane s tancom ili jačkom.

Kulturni tajedan 27.3.2017. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Pred kratkim je izašao zbornik o Nikoli Benčiću. Skoro 400 strani debela knjiga sadržava referate, ke su držali različni slavisti i znanstveniki 2013. ljeta pri simpoziju prilikom 75. rodjendana slavista i povjesničara Nikole Benčića u Hrvatskom centru u Beču i prilikom njegovih već od 50 ljet znanstvenoga djelovanja. Benčićev koleg od bečanske slavistike, sveučilišni profesor Georg Holzer se je u svojem govoru bavio sa članki u zborniku o Nikoli Benčiću.

Rub i sredina 27.3.2017. on demand

utorak: Plava raca

„Kad sam bila mala...“ je naslov hrvatske dičje knjige iz Hrvatskoga Židana. Knjigu, u koj je čuvarničarka Kristina Kovač-Pantoš sabrala jačke, uspavanke, brajalice i običaje iz Hrvatskoga Židana, Prisike i Plajgora, su nedavno prezentirali u Prisiki. Nje sin, devetljetni Andraš Kovač, povida o običaji, ke se je naučio iz ove knjige.

Plava raca 28.3.2017. on demand

srijeda: Širom barom

U bivšem hrvatskom selu Dubravka u Slovačkoj su pri nediljnjoj maši u crikvi svetoga Kuzme i svetoga Damjana zaglušale hrvatske jačke. Mašu je muzički oblikovao zbor Rosica iz Devinskoga Novoga Sela. Danas svidoču onde saamo još neka obiteljska imena na grobni kameni kot i hatarski nazivi o naseljenju Hrvatov. Dubravka, po nimšku Kaltenbrunn, ki je danas dio glavnoga varoša Slovačke, Požona.

Iako je sada korizma se pravi ljubitelji tancanja ne daju održati od svojega hobija. U Cogrštofu se redovito sastaju tancoši iz okolišnih sel pri tečaju tancanja za napredovane. Onde u 90 minut perfekcioniraju svoje znanje u standardni tanci.Tancoše podučava učitelj Česo Mesud, bolje poznat pod nadimkom Zacky.

Širom barom 22.3.2017. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Odrasti prez oca, jur kot divičica morati služit pojt, zaručnjaka zgubiti u boju, sama se morati skrbiti za maloga sina i to u ljeti Drugoga svitskoga boja. Sve ovo nisu najbolji preduvjeti za srićan život. Ipak je Pajngrčanka Marica Stimmler svenek bila vedar človik. Morebit je zbog toga dostignula visoku starost od 95 ljet pri bistroj pameti.

Poslušajte priliku 23 .3.2017. on demand

petak: Živo Srebro

U trgovačkoj akademiji u Gornjoj Pulji su priredili prvi sajam za fiktivne firme u Gradišću. Pozvali su školare trgovačkih akademijov i trgovačkih škol iz cijele zemlje, da tako bolje upoznaju praksu. U Gornju Pulju je došlo prik 20 fiktivnih firmov.

Živo srebro 24.3.2017. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 25.3.2017. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 25.3.2017. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 26.3.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail