Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.15 do 18.25, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 21.8.2017. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Pred 750-imi ljeti se je po prvi put spomenulo selo Pajngrt u dokumentu. Ovu obljetnicu prvoga imenovanja su Pajngrčani i Pajngrčanke svečevali trodnevnom svetačnošću. Pri svetačnom aktu su predstavili i novu seosku kroniku. U njoj su dokumentirali povijest, kulturu, tradiciju i društveni žitak sela.

Kulturni tajedan 21.8.2017. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Pri ljetnom muzičkom izdanju emisije Rub i sredina morete uživati muziki različnih ansamblov i jačkarov ki su na top-listi izdavačke kuće „Croatia Records“. Med njimi su Ivan Šebalj i The Bechars, Lana Jurčević, Mejaši, Matea Matković, Libero i Nina Donelli. Počet će Jelena Rozga jačkom „Svijetla neona“.

Rub i sredina 21.8.2017. on demand

utorak: Plava raca

Mila Buzanić iz Mjenova ljubi slobodu i slobodno odlučivanje. Zbog toga ne pohadja običnu školu, nego se je odlučila za Montessori-školu u Kalištrofu. Kratko pred koncem praznikov će povidati, kako onde izgleda nje školska svakidašnjica.

Plava raca 15.8.2017. on demand

srijeda: Širom barom

TOČ, tamburaški orkestar i zbor Čemba ljetos svečuje 30. jubilej postojanja grupe. U toku ovih ljet je grupa imala oko 100 članov, producirala svega skupa tri CD-e i imala nastupe u inozemstvu, Austriji i širom Gradišća. Projduću subotu su svetačnim koncertom svečevali svoj jubilej.

Pri tradicionalnom polumaratonu u Stinjaki je sudjelivalo već od 400 športašev, ki su se naticali u različni kategorija. Trkački klub LC Tiger iz Stinjakov je ljetos po 22. put priredio ovo športsko naticanje u domaćem selu.

Širom barom 16.8.2017. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

U okviru ljetnoga izdanja emisije Poslušajte priliku morete čuti isključivo muziku, i to poznate i obljubljene hrvatske šlagere.

Poslušajte priliku 17.8.2017. on demand

petak: Živo Srebro

Pri Ljetnoj školi folklora u Boriku kraj Zadra je ljetos sudjelivalo oko 90 folklorašev. Deset dan dugo su onde imali intenzivni tečaj za ples, tamburanje i igranje hrvatskih tradicionalnih instrumentov.Med sudioniki ljetne škole folklora su i dvi plesačice Graničarov iz Fileža.

Živo srebro 18.8.2017. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 19.8.2017. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 19.8.2017. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 20.8.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail