Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 12.12.2017. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Na sveučilišnom institutu Slavistke u Beču su nedavno predstavili novu knjigu za gradišćanskohrvatsku gramatiku. Knjiga nije prevelika, niti pre debela, obuhvaća jako čuda primjerov i je od sadržaja jako pregledna ada jako praktična. Zato se nova knjiga autora Ivana Rončevića zove „Praktična gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika“.

Kulturni tajedan 11.12.2017. on demand

pandiljak: Rub i sredina

„Još 172 dani do ljeta./"Noch 172 Tage bis zum Sommer. Eine istrische Reise“ je naslov knjige hrvatske novinarke i autorice Lidija Klasić. Klasić zame nimškojezične štitelje na putovanje po poluotoku, ki nam je s jedne strani tako blizu, ali ipak tako nepoznat. Ona povida o pismu, ko je pisala Nora Joyce svojemu mužu od kure u Vižinadi, o zaljubljenosti slikara Eda Murtića za kamenolom u Vrsaru i o mitičnom mjestu Sveti Petar u Šumi.

Rub i sredina 11.12.2017. on demand

utorak: Plava raca

Mladi tamburaši Štikaprona su ljetos nastupili pri božićnom koncertu. Crikva u Štikapronu je bila do zadnjega mjesta puna, kad je tamburaški naraštaj otvorio koncertno otpodne božićnimi melodijami.

Plava raca 12.12.2017. on demand

srijeda: Širom barom

Raporčanski advenat ima jur veliku tradiciju. Pri tom predbožićnom sastanku sudjeluju različna društva Rasporka kot i osnovna škola i čuvarnica. Po mnogo ljeti na glavnom trgu su ljetos po prvi put priredili adventski sajam na Marijinom trgu. Pod geslom „Advenat u selu“ je i ljetošnja adventska priredba oduševila pohodnike.

U Malom Borištofu su pred kratkim pozvali na adventski sajam kod ognjobranskoga stana. Od božićnoga nakita, prik peciva, do rukotvorin - Maloborištofci pri bazaru kažu da imaju velik kreativni potencijal.

Širom barom 6.12.2017. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Tamburaški sastav Gazde iz Hrvatske je po prvi put nastupio u Kulturnom i kongresnom centru u Željeznu. poprvi put je s njimi nastupio poslovodja Centra u Željeznu, Wolfgang Kuzmić. Pri koncertu su uživo snimili CD, to je treti uživo snimljen CD Gazdov od ukupno 15 muzičkih produkcijov.

Poslušajte priliku 7.12.2017. on demand

petak: Živo Srebro

U Gospodarskoj komori u Željeznu je pandiljak bilo naticanje u govoru istočnih jezikov. Svega skupa je pri ovom 15. naticanju u govoru sudjelivalo deset školarov i školaric iz sridnjih i viših škol Željezna, Borte i Gornje Pulje.

Živo srebro 8.12.2017. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 2.12.2017. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 9.12.2017. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 10.12.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail