Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 17.6.2018. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Projdući tajedan je bio za čuti prvi dio izvještaja o prezentaciji Benčićeve monografije o Mati Meršiću Miloradiću, ku je napisao prilikom 90. obljetnice smrti gradišćanskohrvatskoga velikana. U ovoj emisiji slijedi drugi dio. Na temelju monografije i razgovorov odnosno referatov pri prezentaciji ćemo se baviti sa životom Mate Meršića Miloradića. Živio je u samoći, postao je genijom i je ili još znamda i svenek polarizira ljude.

Kulturni tajedan 11.6.2018. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Anton Leopold, pjesnik i fotograf iz Frakanave, svečuje 13. junija svoj 90. rodjendan. Leopold piše pjesme, štorice i eseje na gradišćanskohrvatskom jeziku, a to jur od 1940ih ljet. Dosle je izašlo osam knjig s njegovimi pjesmami kot i knjige o njemu. Pred desetimi ljeti su u Hrvatskom centru održali „Leopold-maraton“, pri kom su štali njegove pjesme. Ove su pak izašle na CD-u.

Rub i sredina 11.6.2018. on demand

utorak: Plava raca

Da bi i mladi tamburaši i folkloraši dostali veliku porciju aplauza, su pred kratkim u Kugi u Velikom Borištofu održali prvo dičje foklorno otpodne. Ovde su nastupili mladi Uzlopci, Koljnofci, školari Dvojezične nove sridne škole Velikoga Borištofa i Čajtanci.

Plava raca 5.6.2018. on demand

srijeda: Širom barom

SV Pinkovac, koga su utemeljili 1962. ljeta, je pred kratkim poslao Gradišćanskomu nogometnomu savezu informaciju, da ćedu ljeto dan pauzirati. Oni da nisu našli funkcionare, ki ćedu s malim brojem igračev nadalje sudjelivati pri prvenstvu. Pinkovac se igra u 2. razredu a zadnju igru su imali projduću nedilju protiv Rohrbrunna. Utakmicu su Pinkovčani zgubili 7:4.

U gradišćanski crikva su freske zapravo jako rijetke. Tim veća je bila senzacija, kad su pred četirimi ljeti pod nekoliko slojev žbuke i farbe u apsidi crikve Novoga Sela otkrili starobarokne freske. Tirolski meštar Johann Gfall je u 18. stoljeću po nalogu gospodske familije Harrach naslikao freske, i to ne samo u Novom Selu nego i u susjedskom Pandrofu. Lani u protuliću su počeli restauracijom i otkrivanjem freskov a sada su prezentirali apsidu novoseoseke crikve u novom sjaju.

Širom barom 13.6.2018. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Feri Fellinger je kot gost Petra Tyrana u seriji „Razgovorov u Centru“ povidao o svojoj firmi „Förstl“ u Beču, u koj prodavaju klavire i drugoga kot i o djelu kot kantor. Zvana toga se je spomenuo na početak Paxov 1977. ljeta, kad se je rodila ideja utemeljiti hrvatski bend. U gradišćanskohrvatskoj muzičkoj sceni su Paxi od onda prava institucija.

Poslušajte priliku 14.6.2018. on demand

petak: Živo Srebro

Konac semestra se približava, a s njim i veliki ispiti. Prije nek se študenti zatvoru u biblioteku i se počnu intensivno učiti za ispite, je Hrvatski akademski klub pozvao na feštu „HAK the finals“ u Hrvatski centar u Beču. Pred nekolikimi ljeti je HAK premjestio ovu zadnju feštu u semestru na početak junija.

Živo srebro 15.6.2018. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 16.6.2018. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 16.6.2018. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 17.6.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail