Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.15 do 18.25, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 26.6.2017. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Prošli tajedan četvrtak je pjesnikinja Doroteja Zeichmann svečevala svoj 60. rodjendan. Rodjena Klimpuška se je za vrime študija počela baviti pisanjem pjesmov. Poznata je za svoje ćutljive pjesme o ljubavi, jeziku i svakidanjem žitku, ali ona svoje misli izražava i ironijom i na šaljiv način.

Kulturni tajedan 26.6.2017. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Novi fosili je pop sastav ki je nastao jedan od najpopularnijih hrvatskih muzičkih sastavov 1970-ih i 1980-ih ljet. Za jačke - kot su to naprimjer " Sedam dugih godina", „E moj Saša“, „Za dobra stara vremena“ su muzičari ostali obljubljeni do danas. Sve ove poznate hite morete čuti u posebnom ljetnom izdanju emisije.

Rub i sredina 26.6.2017. on demand

utorak: Plava raca

26 školarov i školaric iz trih osnovnih škol je prošli tajedan sudjelivalo pri skupnom izletu u Željezno. Dica osnovnih škol Dolnje Pulje, Frakanave i Mjenova su bila na peljanju i u djelaonici u Zemaljskom muzeju. Uza to su pohodili i Zemaljski študio ORF-a i donesla dobru štimungu u Hrvatsku redakciju.

Plava raca 20.6.2017. on demand

srijeda: Širom barom

Tamburica Klimpuh je na vikend svečevala 60. obljetnicu utemeljenja grupe. Petak navečer su pozvali na tančenu zabav s grupami Pannonix i Koprive. Nedilju otpodne je bio vrhunac svečevanj u farskom vrtu Klimpuha. Došli su prijateljski tamburaški sastavi iz cijeloga Gradišća.

Ov tajedan je opet tako daleko i ORF će iz Gradišća zbudjati cijelu Austriju. Utorak će se televizijska emisija Guten Morgen Österreich javiti iz Uzlopa. Nazoći ćedu biti uz mnoge seoske ljude i domaći tamburaši, Tamburica Uzlop.

Širom barom 21.6.2017. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Priroda je najveća apoteka ku si človik more željiti - to su znali i naši stari. Znanje o ljekovitosti biljkov i travov se je prljekoč dalje dalo od jedne generacije na drugu. Dandanas se je jur skoro zabilo, a dijelom još i zgubilo. Bolničarka i diplomirana pedagogica za ljekovite biljke Iren Bucolić se je u prošli 20 ljeti u različni izobrazba naučila, ke biljke i trave godu človičjemu tijelu.

Poslušajte priliku 22.6.2017. on demand

petak: Živo Srebro

Na parkirališću Trgovačke akademije u Gornjoj Pulji su pred kratkim školari i školarice priredili beneficisku akciju pranja autov. Nabrali su već od 1.000 eurov. Pineze ćedu hasnovati za potriboće u školi, a jedan dio ćedu darovati društvu Help, ko podupira školare. Školari i školarice sudjeluju pri akciji slobodnovoljno, tako i Gregor Kuzmić iz Fileža.

Živo srebro 23.6.2017. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 24.6.2017. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 24.6.2017. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 25.6.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail