Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 25.4.2018. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Hrvatsko kulturno društvo je u suradnji s društvom „Kultura na selu“ priredilo protulićni koncert u šuševskom kaštelu. Četiri muzičari i pjevačica Kinga Horvath-Altorjay su predstavili klasične kusiće različnih kompozitorov.

Kulturni tajedan 23.4.2018. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Nastavit ćemo s drugim dijelom o Moliški odnosno Molisanski Hrvati, ki ljetos svečuju 500. obljetnicu doseljenja u Italiju. U selu Filič su našli najstarji zapis Molisanskih Hrvatov iz 1518. ljeta. Pravoda je doseljivanje grane hrvatskoga naroda na apeninski poluotok trajalo nekoliko desetljeć dugo. O selidbi, o značajni spisi, o jezični osebujnosti, književnosti i paralela s Gradiščanskimi Hrvati je predavala sveučilišna profesorica iz Zagreba Sanja Vulić.

Rub i sredina 23.4.2018. on demand

utorak: Plava raca

Mladi pijanist Boris Rapl je pri zemaljskom naticanju Prima la musica u Dolnjoj Austriji dobio prvu nagradu i smi kot dobitnik koncem maja sudjelivati pri saveznom naticanju u Tirolu, na kom ćedu se miriti najbolji mladi muzičari iz cijele Austrije. 11-ljetni Boris živi u Beču.

Plava raca 24.4.2018. on demand

srijeda: Širom barom

Heli Milalković iz Štikaprona je pred šestimi ljeti otpovidala svoje djelo kot čuvarničarka i je nastala seljakinja. Od onda redovito nudi uz drugo i tečaje za kuhanje i pećnju kruha. Za ov jiliš je u prošli ljeti dostala poredicu nagradov. Pred kratkim su nagradili nje hržuljni mišani kruh nagradom: Cesar Kruha.

Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov je u kooperaciji s Hrvatskim kulturnim društvom priredila po četvrti put Hrvatsku noć u Pinkovcu. U punoj dvorani za priredbe su nastupile različne grupe. A za vrhunac Hrvatske noći su si pozvali legendarnu hrvatsku grupu „Srebrna krila“.

Širom barom 25.4.2018. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

92-ljetna Katarina Sasso s korijeni u Šuševu je jedna od zadnjih živih svidokov otpora protiv nacionalsocijalizma. Ona je zbog toga bila u uza i u koncentracionom logoru.

Poslušajte priliku 19.4.2018. on demand

petak: Živo Srebro

Kulturna inicijativa Stinjaki je na vikend priredila koncert, pri kom je grupa Pannonix iz južnoga Graidšća zabavljala goste. Kot vrhunac večera je u dvorani Stinjakov nastupila Klapa Šufit, ka je utemeljena 1992. ljeta u Splitu. Poznata je grupa nastala i u Gradišću sa svojom hitom „Ne diraj moju ljubav“.

Živo srebro 20.4.2018. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 21.4.2018. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 21.4.2018. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 22.4.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail