Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.15 do 18.25, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 27.5.2017. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Rodjena Pinkovčanka Petra Herczeg jur desetljeća podučava na Institutu za publicistiku na sveučilišću u Beču. Većjezićnost i narodne grupe su svenek pratile znanstveno djelo Petre Herczeg. Bivša suradnica Hrvatske redakcije je na primjer razvila dvojezičnu radio-štoricu o štroku Klepiju a svoju disertaciju (2005.) je napisala na temu „Većjezićnost kot kulturni princip.“ Pred krakim je napisala habilitaciju o dostojanstvu u mediji.

Kulturni tajedan 22.5.2017. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Maša Dabić djela u Beču kot tumačica za traumatizirane bigunce u psihoterapiji. Sada je o tom napisala roman. Junakinja nje knjige, Nora si većkrat želji, da bi ti strašni izvještaji biguncev bili laž, sve teže se more distancirati od mukov, ke dočuje od njih. Tumačica mora za rečenice iz ust traumatiziranih najti riči u drugom većinskom jeziku. Autorica Maša Dabić je gost u Rub i sredina.

Rub i sredina 22.5.2017. on demand

utorak: Plava raca

Marko Gruber iz Mjenova je oduševljen stolnotenisač.14-ljetni se trikrat u tajednu trenira u Novoj sridnoj školi Gornja Pulja. Dobio je jur pri različni naticanji, ali najveći uspjeh mu je bilo 2. mjesto pri zemaljskom naticanju.

Plava raca 23.5.2017. on demand

srijeda: Širom barom

Nedilju je završilo prvo skupno shodišće Gradišćanskih Hrvatov u Zagreb pri kom je sudjelivalo oko 500 vjernikov iz Austrije, Slovačke i Ugarske. Već od 2.000 ljudi je bilo na svetačnoj nediljnoj maši u zagrebačkoj katedrali kod groba blaženoga Alojzija Stepinca. Hodočasniki su i skupno razgledivali znamenitosti glavnoga grada Hrvatske .

U Vulkaprodrštofu je općina predstavila nove mjere protiv poplavov. Interesirani su mogli pogledati novi bazen uz Vulku na takozvani Pratna. Ov drugi bazen ima kapacitet od oko 500.000 kubičnih metrov. Uza to su načinjili jedan kilometar dužičak nasip, ki neka zustavi po jakoj godini vodu. Selo je jur nekoliko puti bilo pogodjeno od velikih poplavov, ar onde skupa dojdu Vulka i Hirmanski potok.

Širom barom 24.5.2017. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Svetak Jezuševoga unebozeća se svečuje svenek na 40. dan po Vazmi odnosno 10 dan pred Duhi. Svetak Kristuševoga Vanebozastupljenja se jur od prilično 370. ljeta po Kristušu svečuje kot vlašći svetak. Prilikom današnjega svetka morete čuti različne vjerske jačke.

Poslušajte priliku 25.5.2017. on demand

petak: Živo Srebro

Dvojezična gimnazija u Borti nima samo za gradišćanske narodne grupe veliko zančenje. Hrvatski i ugarski jezik se podučava u svi osam razredov, uzato nudjaju još šest dodatnih jezikov tako da je škola i internacionalno dobro povežena. Sve to je gimnazija dostignula u zandji 25 ljeti - ov jubilej su prošli tajedan velikim svetačnim aktom svečevali u hali za sajme u Borti.

Živo srebro 26.5.2017. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 27.5.2017. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 27.5.2017. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 21.5.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail