Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.15 do 18.25, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 16.10.2017. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

U Čunovu su nedavno prezentirali knjigu Čunovca Jandre Štefančića. Knjiga na čunovskom jeziku sadržava korespondenciju autora sa svojimi roditlelji ki je za vrime prvoga svitskoga boja služio u vojski. Ovo je jur druga knjiga ku je Jive Maasz izdao o Čunovu. Dokle u prvoj knjigi ide pred svim za seoske navade se ova knjiga bavi s društvenim žitkom u selu.

Kulturni tajedan 16.10.2017. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U našoj emisiji morete čuti opširni razgovor s Nikolom Benčićem o drugoj knjigi Jive Maasza o Čunovu. Ovde ide i za povjesnu posadinu toga časa.

Rub i sredina 16.10.2017. on demand

utorak: Plava raca

U Gojzi je umro većkrat odlikovani ilustrator i autor dičjih knjig, Erwin Moser. Neke od Moserovih dičjih knjig su prevodjene i na gradišćanskohrvatski jezik. Četire dičje knjige Erwina Mosera o doživljaji maloga koala-medvida s imenom Koko i njegove prijateljice Kiri je Hrvatski kulturni i dokumentarcni centar izdao i na gradišćanskohrvatskom jeziku.

Plava raca 10.10.2017. on demand

srijeda: Širom barom

Sada u jeseni je još kumaj kade friškoga sadja u vrtu. S tim bolje, ako si ljudi očuvaju sadje za ovu ljetnu dob i je konzerviraju. Jedan način konzerviranja je načinanje lekvara, ada marmelade. Kod nas obljubljene sorte su lekvar od marelic, jagodov, čerišanj, malinov ili sliv. U gradišćanski vrti ali i sve već rastu fige odnosno smokve. Feri Krizmanić iz Fileža ima tri smovke u svojem vrtu. Marijani Palatin je povidao, kako je o hasnuje, pred svim kako je sačuva za zimske misece.

U Keresturu je nedavno bila pobožnost na spomen Grgura Mekinića, nekadašnjega lutorskoga farnika sela. On je početkom 17. stoljeća napisao prvu knjigu na gradišćanskohrvatskom jeziku, takozvane „Duševne pesne“.

Širom barom 11.10.2017. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Gost emisije je ovput rodjena Cindrofka Andreja Malić. Ona se je študirala morsku biologiju u Beču i Barceloni i sada jur četvrto ljeto živi u južnoj Argentiniji. Onde pelja institut za istraživanje mikroorganizmov u morju.

Poslušajte priliku 12.10.2017. on demand

petak: Živo Srebro

Mlada hrvatska autorica Ivana Bodrožić ov tajedan gostuje u Gradišću. Ona daje pri čitanju u Socijalnom centru u Trajštofu kot i u Saveznoj gimnaziji Kurzwiese u Željeznu uvid u svoje književno stvaranje.

Živo srebro 13.10.2017. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 14.10.2017. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 14.10.2017. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 15.10.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
Faks: 02682-700-27399.
E-Mail