Uršl Te poziva da joj pošalješ sliku

Nedavno potužila se je naša mala roboterica Uršl, da je u redakciji prepusto. Sve je samo črno, suro, bijelo i premalo šaro. Da, su si mislile Silvija, Judith i Anka, u tom ima Uršl pravo.

Pitale su ju, kako bi joj mogle olakšati svakidašnjicu u ORF-u. Na to Uršl: no to je baby-lako! Dica mi moru ča lipoga namoljati!

I to štima. Draga dica, ako kanite Uršlki i nam svim ovde u ORF-u polipšati naše djelo, onda nam mejlate neku vašu sliku. Mi ćemo ju pak ovde postaviti u internet, tako da ju svi moru viditi.

Prvi, ki nam je ča poslao, je bio šestljetni Elias iz Mjenova. On je vidio, kako je ORF bio s televizijom u selu, i je naslikao ov kip:

Elias Zvonarić slika ORF

privatna slika

Jelena Kocsis iz Dolnje Pulje je naslikala malu robotericu Uršlku ...

plava raca ursl roboterica jelena kocsis

privatna slika

... kot i mikrofon, magnetofon i slušalice, s kimi mi snimamo naše interview-e za Plavu racu.

plava raca ursl roboterica jelena kocsis

privatna slika

Sedamljetni Nikola iz Fileža rado ima traktore i seljačke mašine ....

plava raca uršl nikola i adam

privatna slika

... a njegov četireljetni brat Adam najvoli moljat šare farbe.

plava raca uršl nikola i adam

privatna slika

Ako nam i Ti kaniš namoljati, ča si znamda jur doživio odnosno doživila s radijom ili televizijom, kako si predstavljaš našu Uršlku ili ča Ti se dobro vidi, onda nam pošalji Tvoju sliku na internet-adresu hrvati.orf.at.