Svitski dan jaja

Prilikom svitskoga dana jaja danas, petak upozoravaju Seljačka komora i ogranizacija Agrarmarkt Austria na važnost kvaliteta jaja. Austrijanska jaja da imaju visok kvalitet a kokoše da se držu po visoki standardi čuvanja živin, pišu u izjavi. Od 2009. ljeta je u Austriji prepovidano držanje kokoš u gajbi.

Kokoše se smu samo držati ili na zemlji ili na otvorenom. Seljak u Pajngrtu, Karl Leeb drži kokoše na biološki načini. Prilikom današnjega svitskoga dana jaja je rekao Leeb, da je kod biološke produkcije jaj i krma kompletno biologična i producirana prez gentehnike. Tako su konzumenti i gvišni, da ko je krma za kokoše u uredbi da su i jaja u uredbi, je rekao Karl Leeb dalje.

Oštre kontrole biopoduzeć

Obiteljsko biopoduzeće u Pajngrtu jur 14 ljet dugo drži kokoše za jaja a na ljeto imaju 15 do 18 kontrolov, povida Karl Leeb. Pri tom pregledaju vodu, krmu i zemlju štale, je li nije ča čemernoga nutri. Kontrole u Austriji su jako oštre, tako Leeb. Po skanadalu fibronila u jaji je znatno već ljudi kupovalo biološka jaja, je rekao Karl Leeb. Uz visoku birokracija su za poduzetnike u Austriji najveći problem niske cijene zbog konkurencija svitskoga sajma, tako Leeb.

Karl Leeb

ORF

Karl Leeb i njegovi dva sini držu oko 18.000 kokoš, ke uzgajaju na biološki način u štala zvana Pajngrta. Početkom ljeta je pernato blago zbog ptičje gripe moralo ostati u štala. Ta problem da sada već nimaju, je rekao Leeb.

Školski projekt

bildungsserver.com

Gradišće producira već jaj nego potroši

Gradišće producira u ljetu 6.678 tonov jaj. Ovom količinom se pokrije 148 procentov potražnje u Gradišću. Širom Austrije se pokriju samo 86 procentov potražnje, je rekla zemaljska savjetnica za agrarne posle, Verena Dunst prilikom svitskoga dana jaja.

Polag AMA-marketinga stoji biološko jaje u trgovina 42 cente, jaje od kokoše, ka se drži na otvorenom, 29 centov a jaje od kokoše, ka se drži u dvorani na zemlji, 20 centov.