LADO gostuje u Kanadi

Ansambl narodnih plesov i pjesmov, LADO gostuje ove dane u Kanadi. U tri varoši predstavljaju tancoši i muzičari program „Ispod duba stoljetnoga“. U ovom programu su uključeni tanci i jačke Gradišćanskih Hrvatov. Do sada je nastupio Lado u Windsoru i Missisaugi.

Subotu slijedi završni nastup u Montrealu. U Kanadu se je iselilo u 1920i ljeti i čuda Gradišćancev. Tance iz Gradišća je LADO predstavio po prvi put ljetos na Duhe u zagrebačkoj Areni.

Lado Na Hati

ORF

Lado s Hatskom koreografijom u Zagrebu