U Čataru su otvorili obnovljenu školu

U Čataru su s početkom školskoga ljeta otvorili obnovljenu osnovnu školu. Zgradu su zvana izolirali, zminili su obloke i inštalirali sunčane kolektore za novo grijanje. Zvana toga su polipšali dvor i obnovili dvoranu za tjelovježbanje za oko 120 školarov.

Polag predsjednice hrvatske manjinske samouprave Čatara, Rože Pesenhofer, su uložili u saniranje škole u Čataru 100 milioni forintov, to je prilično 3.300 eurov. Financirali su je pomoću EU-podupiranj.

Osnovnu školu pohadjaju dica iz pet sel

Školu u Čataru pohadjaju i dica iz Narde i Hrvatskih Šic. Škola nije dvojezična osnovna škola kot na primjer u Petrovom Selu je rekla Roža Pesenhofer. U školi podučavaju nacionalne jezike, to su uz ugarski i hrvatski i nimški jezik. Nimški jezik koristu pred svim dica iz Vaskeresztesa (Ung. Großdorf) i Pornóapátia (Pernau), to su sela u ki živi nimškogovoreća manjina, ovako Roža Pesenhofer dalje.

S ovim školskim ljetom je krenula hrvatska osnovna škola u Sambotelu.