HAK je predao 1030 eurov za Nardu

Na Danu mladine u Dolnjoj Pulji je Hrvatski akademski klub uz pobiranje potpisov za europsku gradjansku inicijaticu „Minority safepack“ brao i milodare za ugarsko selo Nardu, u koj je nedavno vihor napravio veliku škodu. Svega skupa su nabrali 1030 eurov.

Hakovci daruju pineze delegaciji iz Narde

Hrvatski akademski klub

Zastupniki Hrvatskoga akademskoga kluba skupa s delegacijom iz Narde

Pineze su predali nedilju, na folklornom otpodnevu, nardanskoj delegaciji na čelu s načelnicom Kristinom Glavanić. Darovanimi pinezi kanu financirati sadjenje novih stabalj.

Vidi i visti: