Nij hrvatskoga kiritofa u Pemskom prateru

Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo (HGKD) već neće prirediti Hrvatski kiritof u Pemskom prateru. Ljetos ćedu kiritof uvezati u uličnu feštu pred Hrvatskim centrom u Schwindgasse 14 u četvrtom bečanskom kotaru.

Zbog toga ćedu proširiti priredbu na tri dane.

Hrvatski kiritof u Pemskom prateru u Beču

ORF

Hajdenjaki su nastupili pred dvimi ljeti...

Kiritof

ORF

...pred publikom u Pemskom prateru

Gabrijela Novak-Karall

ORF

Gabrijela Novak-Karall, poslovoditeljica Hrvatskoga centra u Beču

S novim vlasnikom su se minjale okolnosti

Teškim srcem da su prestali s tradicijom održavanja hrvatskoga kiritofa u Pemskom prateru. Stari vlasnik je im besplatno stavio na raspolaganje pozornice i dvorane, ar da je bio zainteresiran na kulturnoj razmjeni i kooperaciji. Novi vlasnik da je u zadnji ljeti sve već pinez potribovao, tako Gabrijela Novak-Karall.

Lani su još održali kiritof u prateru, ar je nogometni klub SC Gradišće svečevao 70. obljetnicu postojanja. Ali ljetos da su se odlučili za održavanje kiritofa u Schwindgasse ar okolnosti već nisu odgovarale, je rekla Gabrijela Novak-Karall, poslovoditeljica Hrvatskoga centra u Beču. Povezivanje s uličnom feštom pred Hrvatskim centrom da je nek medjukorak na putu k novomu obliku i mjestu. Oni da su još u fazi razmišljavanja i išću novi koncept.

ulična fešta

Petar Tyran

Čuda ljudi je došli lani na uličnu feštu...

ulična fešta Beč 2016 Bondersölji

ORF

pri koj su igrali i Bondersölji iz Koljnofa

Šarolik program u Schwindgasse

Hrvatski kiritof u Pemskom prateru su organzirali prik 30 ljet dugo. Ulična fešta i hrvatski kiritof ćedu prirediti od petka do nedilje.

Petak, 15. septembra ćedu u 15.00 nastupiti različne grupe med njimi Basbaritenori i Daj šta daš.

Subotu, 16. septembra ćedu od 10.00 zaigrati Dubrovački kavaljeri i drugi. Uzato ćedu nuditi program za dicu, stolni nogometni turnir, sajam knjig i CD-ov, hrvatska vina i kulinarijske špecijalitete.

A nedilju, 17. septembra završava fešta sa svetom mašom u 18.00.

Lani je pri 12. uličnoj fešti pred Hrvatskim centrom u Schwindgasse 14 u četvrtom bečanskom kotaru došlo 300 ljudi.