Dva kandidati u Štikapronu

Pri općinski izbori u Štikapronu ćedu nastupiti tri stranke. Uz Socijaldemokrate, ki sada imaju 13 mandatov ćedu nastupiti Narodnjaki, ki imaju 9 mandatov i Slobodnjaki. Oni su s jednim mandatarom zastupani u općinskom tanaču. Ali ljetos pri izbori za načelnika nećedu nastupiti.

Pred petimi ljeti je za Slobodnjake bio kandidirao Dieter Malek i dostao 8,2 procente glasov. Njegov nasljednik, Paul Tschögl ne kandidira za načelnika.

Izbori u Štikapronu

ORF

Kandidat Narodne stranke za načelnika je, kot i pred petimi ljeti Thomas Kittelmann. 51-ljetni vicenačelnik je pred petimi ljeti dostao 38,9 procentov glasov.

Za Socijaldemokrate će po prvi put nastupiti 49-ljetni Gerhard Frasz. On će kandidirati namjesto načelnika Klausa Mezgolića, ki je pred petimi ljeti dobio izbore za načelnika s 53 procenti glasov.

Link: