Dva novi kandidati u Rasporku

U Rasporku ćedu pri izbori za načelnika nastupiti dva novi i jedan stari kandidat. Za Socijaldemokrate će kot novi kandidat nastupiti sadašnji načelnik Kristof Haider. On je lani u novembru naslijedio Rudolfa Ivančića, ki se je po četiri ljeti povukao kot načelnik.

I Slobodnjaki idu s novim kandidatom u izbore. Već neće nastupiti Wolfgang Kovač, ki je bio dostao 7,0 procentov glasov, nego Rene Tschögl.

11.09.17 Izbori 2017 Rasporak kandidati novo

ORF

/U Rasporku imaju dva nove kandidate i jednoga jur poznatoga kandidata

Za Narodnu stranku će opet nastupiti Martin Horvat, ki je pred petimi ljeti bio dostao 20 (19,6) procentov glasov. U Rasporku SPÖ ima veliku većinu s 15 mandati. Narodnjaki imaju tri mandate, a Slobodnjaki jednoga.

Link: