Završio Dan mladine u Dolnjoj Pulji

Folklornim otpodnevom je nedilju završio Dan mladine u Dolnjoj Pulji, ki je zadnji put bio 1975. ljeta u Doljnoj Pulji. Ov put je trodnevna fešta stala pod geslom „Ćuti sredinu“. Vrhunac je bio nastup Željka Bebeka subotu navečer.

72-ljetni je legendaran kot bivši jačkar grupe Bijelo Dugme, ka je u sedamdeseti ljeti bila jako poznata. Koordinator fešte, Lukas Kornfeind od HAK-a je zadovoljan s ljetošnjim 45. Danom mladine u Dolnjoj Pulji. Kot veli Kornfeind pokušavaju svako ljeto nuditi publiki poseban miks muzike, tako da moru zadovoljiti muzički ukus svake starosti.

Završio Dan mladine

ORF

Lukas Kornfeind, koordinator fešte je zadovoljan odzivom Dana mladine 2017

Završio Dan mladine

ORF

Željko Bebek more sa 72 ljeti još svenek zakuriti publiki

Završio Dan mladine

ORF

Koncert legendarnoga jačkara grupe Bijelo Dugme je pred svim začarao starju generaciju

Završio Dan mladine

ORF

Vrhovna štimunga pri koncertu Željka Bebeka

Završio Dan mladine

ORF

Pobirali su i potpise za „Minority SafePack“

Pri ljetošnjem Danu mladine su na licu mjesta i pobirali potpise za akciju „Minority safepack“, za poboljšanje pravne situacije jezičnih manjin u Europi. Za to je bila potribna osobna iskaznica ili pasoš, tako da su pobrali prilično 200 potpisov, je rekao Lukas Kornfeind od HAK-a.

Završio Dan mladine

ORF

Organizatori ljetošnjega Dana mladine su opet jako zadovoljni s odzivom

Završio Dan mladine

ORF

Trodnevnu feštu je pohodilo oko 1500 ljudi. U kom selu sjevernoga Gradišća će kljetu biti 46. Dan mladine kani HAK odlučiti još u oktobru.